AS protokoll från 2024-01-16 finns publicerat för inloggade medlemmar. Logga in och gå in under menyn Klubbinfo > Styrelse och organisation > Protokoll.

paragrafLila2