Medlemmarna i Östra Götalands lokalområde har vid medlemsmöte hösten 2022 samt årsmöte 2023 enhälligt beslutat om föreningens upphörande. Medlemmarna har även framfört önskemål om att föreningen tillgångar ska förvaltas av Svenska Boxerklubben under fem år och att tillgångarna därefter, om inte lokalområde återbildas under den tiden, tillfaller forskning gällande boxerns hälsa. 

Boxerklubbens medlemsansvarige, Lotta Ullid, kommer att kontakta alla Öglos tidigare medlemmar.

>>> SBKs Protokollsutdrag avssende ÖGLO