För att göra det lättare för uppfödare att hitta hanhundar har Boxerklubben gjort det möjligt för hanhundsägare att anmäla sin hane till en lista med information om hanhundar som är tillgängliga för avel. Listan utgör inte en rekommendation ifrån Boxerklubben utan är enbart tänkt som en service till hanhundsägare och till uppfödare. Det är hanhundsägarna som är ansvariga för att skicka in korrekt information och uppfödarna som är ansvariga för att verifiera den om de vill använda sig av en hane. Förhoppningen är att bredda avelsbasen i Sverige genom att fler hanar kommer till uppfödarnas kännedom. 

Anmäl din hane via följande formulär:

>>>>Länk

Listan över hittills inskickade hanar återfinns här:

>>>>Länk