bb2FramsidaBoxerbladet nr 3 är försenat. Det beror - som vanligt - på tidsbrist och underbemanning i redaktionen. Men håll ut, tidningen kommer så småningom. Står du inte ut? Maila redaktionen och erbjud din hjälp!
redaktion@boxerklubben.org.

 

 

 

 

 

 

bb2FramsidaBoxerbladet nr 3 är försenat. Det beror - som vanligt - på tidsbrist och underbemanning i redaktionen. Men håll ut, tidningen kommer så småningom. Står du inte ut? Maila redaktionen och erbjud din hjälp!
redaktion@boxerklubben.org

redaktion@boxerklubben.org.
Men håll ut, tidningen kommer så småningom. Står du inte ut? Maila redaktionen och erbjud din hjälp!
redaktion@boxerklubben.org