uppfodartraffPuff

Helgen 22-23 oktober planeras för uppfödarträff i Herrfallet, Arboga. Alla medlemmar är varmt välkomna, inte bara uppfödare.

Vi behöver veta hur stort intresset är i mycket god tid. Inledningsvis är anmälan inte bindande.

Anmäl dig senast 15 augusti till maritha.ostlund.holmsten@gmail.com

>>> Länkt till all info om uppfödarträffen

 

uppfodartraffPuff

Helgen 22-23 oktober planeras för uppfödarträff i Herrfallet, Arboga. Alla medlemmar är varmt välkomna, inte bara uppfödare.

Vi behöver veta hur stort intresset är i mycket god tid. Inledningsvis är anmälan inte bindande.

Anmäl dig senast 15 augusti till maritha.ostlund.holmsten@gmail.com

>>> Länkt till all info om uppfödarträffen