bannerNvlo

Grupper i NVLO

Mental

Ansvarig: Anders Hammarqvist

NVLO lokalområde försöker ordna MH och MT varje år utifrån behov, efterfrågan och resurser. Eftersom inte NVLO har egen bana och få auktoriserade figuranter, testledare, beskrivare osv, så krävs det att vi är ute i god tid för att boka upp bana och funktionärer mm som behövs till MH och MT. Uppfödare och medlem som är i behov av MH eller MT kontaktar ansvarig i så god tid som möjligt. För att planering ska kunna ske och hur behovet ser ut inför nästkommande år.

Vid frågor eller annat som berör MH/MT kontakta nedanstående:

Anders Hammarqvist   canonanders@gmail.com

 

Utställning

Ansvariga: Christer Åkerstedt

Varje år arrangerar NVLO en officiell utställning, rasspecial. Utställningskommittén ansvarar för det mesta jobbet för utställning. I NVLO har vi två vandringspriser som delas ut bla Aron bästa gula tik/hane. Vi har också en inofficiell utställning för alla raser på hösten. 

För att veta mer om utställning eller övriga frågor kontakta nedanstående:

Christer Åkerstedt   christer.akerstedt@securitas.com

Bruks och lydnadsgruppen

Ansvarig: Ingegerd Wirén

Vi planerar en aktivitetscirkel där deltagarna får prova olika moment/grenar samt en cirkel i Nosework, allt för att få gamla medlemmar och framför allt nybörjare att aktivera sina hundar. Vi tycker också att det sociala är viktigt och att man kan dela sina olika erfarenheter av rasen. Vi ordnar även olika träffar med någon form av aktivitet.

För att få veta mer och övriga frågor kontakta nedanstående:

Ingegerd Wirén     gerdawiren@gmail.com

 

Medlemmar

Ansvarig: Annelie Johannesson

För att få veta mer om medlemskap och övriga frågor kontakta nedanstående:

Annelie Johanesson    070-296 55 45    anneliejohannesson@hotmail.se