Kallelse till årsmöte för Svenska Boxerklubben Gävle Dala lokalområde

Söndagen den 17/2 klockan 14.00.

Plats: Mellanskogs kontor, Svarvarvägen 26, 81136 Sandviken.

Dagordning enligt stadgarna och årsmöteshandlingarna finns hos sekreteraren senast sju dagar innan årsmötet.

Efter årsmötet blir det prisutdelning.

Klubben bjuder på fika!

Med vänlig hälsning styrelsen