Projektgrupp Bruks 2025 är en grupp tillsatt av SBK för att ta reda på hur vi kan utveckla vår Brukssport och sprida information, öka kunskap samt intresse för våra brukssporter, och därigenom få fler att vilja delta i vår verksamhet.

Hjälp projektgruppen genom att fylla i enkäten. Är du uppfödare fyller du även i enkäten ang. avel.

PG Bruks 2025 Tävling

PG Bruks 2025 Avel