Kontakt Drag

Tävlingslicens Draghundsportförbundet och ansökan om stöd genom Draghundsportförbundet,

Kontaktperson: Magnus Adrian

Mail: drag@boxerklubben.org

Team Svenska Boxerklubben och Vindelälvsdraget:

Catarina Sandin (catsandin@hotmail.com), tel 070-276 11 47

Frågor om dragträning:

Frasse Boersma, tel 070-887 73 35 (skicka helst sms)