Svenska Draghundsportförbundet

Boxerklubben är sedan 2017 medlem i Svenska Draghundsportförbundet.

Förbundet som är ett specialförbund inom Riksidrottsförbundet, arbetar för draghundsport, arrangerar tävlingar och handhar tävlingslicenser. Genom vårt medlemskap i Draghundsportförbundet har vi också möjlighet att söka stöd för dragaktiviteter där unga deltar.

Jag vill tävla i drag för Svenska Boxerklubben. Hur gör jag?

  1. Registrera dig på draghundsport.se. Du får ett FID-nr (förarID) och en egen medlemsida.
  2. Lös tävlingslicens. Betala in 250 kr till Svenska Boxerklubben (PG 27109-8). Märk betalningen “Tävlingslicens Drag + ditt namn”. Observera att tävlingsåret går från 1 juli-30 juni och att du betalar till Boxerklubben. När tävlingsåret har gått fakturerar Draghundsportförbundet Boxerklubben.
  3. Aktivera tävlingslicensen. Maila klubbens kontaktperson Magnus Adrian drag@boxerklubben.org och ange ditt namn, medlemsnummer, personnummer, mail och telefonnummer. Så snart din betalning är registrerad hos Boxerklubben aktiverar Peter din licens på idrottonline där alla tävlingslicenser registreras.
  4. Skaffa grönt kort – om du inte har det. Kortet innebär att du lär dig om tävlingsregler och djurskydd. Kortet kan tas genom en kurs eller webbutbildning som avslutas med prov på draghundsport.se.
  5. Nu kan du tävla för Svenska Boxerklubben!

Tävlingslicens

Tävlingslicens krävs för att tävla på officiella draghundstävlingar, förutom om du tävlar i motionsklass. Licensen ger dig också en bra olycksfallsförsäkring som gäller både på organiserad träning, tävlingar och resor till träning/tävling. Kom ihåg att du ska betala licensen till Boxerklubben och att du måste göra det innan din licens aktiveras.

Stöd att söka

Eftersom Svenska Draghundsportförbundet är ett specialförbund inom Riksidrottsförbundet har vi goda möjligheter att söka stöd för aktiviteter där ungdomar som är max 25 år deltar. Vi kan söka projektstöd, tex delfinansiering för läger, aktiviteter, resor och föreläsningar. Ansökan görs på idrottonline och behandlas inom kort tid av Draghundsportförbundet. Där kan vi också söka materialstöd för dragaktiviteter, tex stöd för att köpa en kickbike för provapå-träffar. Vi har också möjlighet att ska LOK-stöd (Lokalt aktivitetsstöd) för aktiviteter där deltagarna är max 25 år. Stödet söks i efterhand via idrottonline.

Kontakt: Magnus Adrian, drag@boxerklubben.org