Skriv ut

 

Svenska Brukshundklubbens Vandringspris till Bästa Allround Boxer

Priset skänkt av Svenska Brukshundklubben vid Svenska Boxerklubbens 40-årsjubileum. 

Statuter

 

Vandringspriset tilldelas den hund som under året uppnår flest poäng enligt följande:

  • Högst tre utställningsresultat enligt poängberäkning för Peggie Ceder
  • Tre bruksresultat enligt poängberäkning för Forester Johnsson
  • Tre lydnadsresultat enligt poängberäkning för Lydnadsboxern

 

Hunden måste ha poäng i alla tre delarna ovan.

  • Hunden ska vara svenskägd
  • Ägaren och ev. förare ska vara medlemmar i Svenska Boxerklubben.

 

Ägaren till vinnande hund ombesörjer och bekostar gravering av priset. Om två hundar har lika många poäng vinner den som på tre resultat uppnår flest Forester Johnsson poäng. Om de har lika poäng på Forester Johnsson vinner den som på tre resultat uppnår har flest poäng enligt Lydnadsboxern.

Vinns för alltid av den som har flest inteckningar efter tio år dvs. det år när Svenska Boxerklubben har 50: års jubileum. Om fler har lika många inteckningar räknas poängen från de olika åren samman och den som har flest vinner.

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Sunday the 16th - Klint & Klant Konsult.