Välkommen till Svenska Boxerklubben!

Vi är Svenska Brukshundklubbens rasklubb för boxer och vi vänder oss till dig som har en boxer eller ett intresse av boxer.

Vår målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för boxer och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper. 


Korningsdiplom och statyetter

Är du uppfödare och/eller har en hund som uppfyller kraven för korningsdiplom och statyetter kan du ansöka om detta med detta formulär. Ansökan ska vara boxerklubben tillhanda senast 31 december.

Läs mer om statuter för korningsdiplom och statyetter...

 


 

Drömmen blir verklighet

Tidigt i våras drömde vi, nu ser det ut att bli verklighet. Vi har nu ett fulltaligt boxerteam till det stora äventyret Vindelälvsdraget! Vi är 16 hela ekipage, varav två står på reservplats. 

Läs mer...


Enkät ang. MT-översyn inför regelrevidering 2017

SBK:s utskott för avel och hälsa har återinsatt den tidigare revideringsgruppen för SBK:s mentaltest. Syftet är att göra en översyn av SBK:s mentaltest inför regelrevideringen och  vill ha in synpunkter från uppfödare.

Läs mer...

 


Boxerläger 2015

Arbetet med Boxerläger 2015 har startat och det finns nu en grupp på Facebook samt en ny menypunkt under "Aktiviteter". 

Än så länge så finns inte mycket mer information än att det planeras äga rum på Tånga Hed, Vårgårda under perioden 12-18 juli 2015.

fb 

 


 

 

Boxerfullmäktige - BF 2015

Boxerfullmäktige och LO konferens kommer att hållas helgen 7 - 8 mars 2015 i Stockholmsområdet. 


SLUs forskningsprojekt om hundars vardagsbeteenden

BOXER är en av de raser som studeras i SLUs forskningsprojekt om hundars vardagsbeteenden. Bidra till forskningen genom att besvara enkäten nedan. Ju fler boxer som deltar, desto mer kunskap får vi om just vår ras!

Har du inte fyllt i enkäten, försök göra det snarast. Det behövs mer data i undersökningen

Fyll enkäten här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=78087X8965

 


 

hd

Ansvarig utgivare: Anders Härnman
Organisationsnummer: 879000-4595
Plusgiro 27109-8

sbk   skk

Copyright © 2012-2014 Svenska Boxerklubben.
Alla rättigheter reserverade.
 Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Information angående cookies.

Friday the 28th - Klint & Klant Konsult.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Svenska Boxerklubbens webb. För mer information läs vår Sekretess- och integritetspolicy.

För att fortsätta använda Svenska Boxerklubbens webbplats måste du acceptera cookies.

PTS om cookies