Välkommen till Svenska Boxerklubben!

Vi är Svenska Brukshundklubbens rasklubb för boxer och vi vänder oss till dig som har en boxer eller ett intresse av boxer.

Vår målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för boxer och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper. Nya forskningspengar för friskare tikar

Nu delar Agrias och SKKs forskningsfond ut 5 MSEK till totalt 24 forskningsprojekt med fokus på hundens hälsa och välmående. Bland de nya projekten är det främst hundforskning som beviljats medel och fem av dem sätter tikarnas vanligaste diagnoser i fokus.

Det handlar exempelvis om gentest för livmoderinflammation, behandlingsmetoder vid juvertumörer men också att ta fram en bra metod som möjliggör en tidig diagnos av dräktighet.

- Tikar är mer skadedrabbade än hanhundar. För en förbättrad djurhälsa och prioriterad reproduktion vill vi nu fortsätta att stödja forskning för de allvarliga sjukdomar som drabbar många tikar som livmodersinflammation och juvertumör, säger Pekka Olson.

Läs mer om Agrias och SKKs forskningsfond externalLink

 


 

Hej!

Jag hoppas att ni alla sett tidigare utskick nedan om indexutbildningen i april. För att så många raser som möjligt ska finnas representerade vill jag uppmärksamma er på att vi redan har fått in ett stort antal anmälningar, och att antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller alltså.

Information om utbildningen och anmälningsformulär finns på skk.se.

För frågor om anmälan eller praktiska frågor om utbildningen, kontakta Anna Qvarfort på SKKs avdelning för avel och hälsa Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Med vänlig hälsning

Sofia Malm
Genetiskt sakkunnig
Avdelningen för avel och hälsa
Svenska Kennelklubben
163 85 Spånga

 

 

Kostnadsfri utbildningsdag om index för HD och ED

SKK välkomnar uppfödare och hanhundsägare av indexras att delta vid en kostnadsfri utbildningsdag om index för HD och ED!

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om index som verktyg samt om hur index kan tillämpas i det praktiska avelsarbetet för bättre ledhälsa.

Mer information om utbildningen finns även på SKKs webbsidaexternalLink

För frågor om anmälan eller praktiska frågor om utbildningen, kontakta Anna Qvarfort på SKKs avdelning för avel och hälsa Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 


 

Reviderade anmälningsavgifter för Boxerklubbens utställningar 2016

Svenska Brukshundklubben har efter vårt beslut, beslutat om lägsta anmälningsavgifter för utställning år 2016. Vi måste då justera våra tidigare redovisade anmälningsavgifter för 2016.

Nya gällande anmälningsavgifter för våra utställning år 2016

Vid fast avgift LO utställningar

 1:a tidpunkt 
Valpar 150 kr  
Veteran 240 kr  
Vuxna 300 kr  

Vid differentierad avgift LO utställningar

 1:a tidpunkt2:a tidpunkt
Valpar 150 kr 180 kr
Veteran 240 kr 275 kr
Vuxna 300 kr 345 kr

 

BoxerSM

Differentierad avgift

 1:a tidpunkt2:a tidpunkt
Valpar 150 kr 180 kr
Veteran 260 kr 290 kr
Vuxna 325 kr 400 kr 

Information från Svenska Boxerklubben Avdelningsstyrelse

Svenska Boxerklubben/AS beslutade bl.a på styrelsemötet 2016-01-23.

Prissättning statyetter

Statyett för korning justeras priset till 350 kr.

Stayett för vinnare av bästa uppfödare. och bästa avelsklass på Boxerklubbens utställningar erbjuds köpa en boxerstatyett till samma pris, alltså 350 kr.

Hanhundsanvändning

Avsluta nuvarande regler för "hanhundsanvändningen" i dess nuvarande form. Ny modell av regler för hanhundsanvändning kommer att arbetas fram under 2016.

Uppfödarträff

Beslutades arrangera en uppfödarträff under hösten 2016.

 


 

Statyetter för 2015

Ni som ansökt om statyett för 2015 - kan hämta den på Boxerfullmäktige i Eskilstuna. 350 kr per statyett. Ni får själva ombesörja hämtning och frakt.


 

Anpassning Boxerklubbens regler för valphänvisning till HD indexet

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse har idag beslutat ändra och anpassa Boxerklubbens regler för valphänvisning till HD indexet.

För valphänvisning via Svenska Boxerklubben gäller fr o m 17 januari 2016 följande ändringar vad gäller HÄLSA; 

HD 

  • Avelsdjuren ska vara röntgade med grad A, B eller C
  • Indexet för den planerade kullen måste vara 100 eller högre
  • Utlandsregistrerade avelsdjur ska vara röntgade med grad A eller B samt den svenska hundens index ska vara lägst 100
  • För importerade hundar som är registrerade I Sverige gäller svenskt index

Knäleder (som tidigare)

Avelsdjuren ska vara knäledsröntgade UA (utan anmärkning)

Med vänlig hälsning

Anders Härnman, ordförande

 


 

Index för HD och ED - nu i drift för fler raser

Index för HD (och i vissa raser även ED) har nu lanserats för ytterligare 13 raser, utöver de redan 5 befintliga. Vad vi kan se så här långt verkar lanseringen ha gått bra, med något enstaka undantag. Index lanserades något tidigare än planerat, på grund av en liten IT-miss, och visades i Avelsdata redan i lördags. De skattningar som då visades och som nu visas efter den senaste körningen ska vara korrekta. 

I rassammanställningen av HD-/ED-index i Avelsdata under rubriken Raser/Hälsa/Index finns ett alternativ "medelvärde" som illustrerar genomsnittligt index per födelseår, den genetiska trenden för HD/ED. Denna trend visade sig initialt vara felaktig på grund av en bugg i inläsningen av tabellen till Avelsdata. Felet har nu rättats till och de trender som nu visas ska vara korrekta. Buggen har även berört de raser som har index sedan tidigare och framförallt orsakat felaktiga värden för senare födelseår. Vi beklagar detta. Gå gärna in igen och titta på de terade och korrekta trenderna för just din ras! 

Ett förtydligande också vad gäller preliminära kullindex för de raser som nu fått index. Preliminärt kullindex kan endast beräknas för kullar där båda föräldradjuren har ett index för HD/ED vid registreringen av kullen. Kullar registrerade före 2016 kommer således inte att ha något preliminärt kullindex beräknat retroaktivt. De kullar som registreras efter den 4/1 vars båda föräldrar har ett indexvärde i Avelsdata ska få ett preliminärt kullindex.

Ett utbildningstillfälle om index, avsett för uppfödare av indexraser, kommer att hållas på eftermiddagen lördag den 16 april på Scandic i Upplands Väsby. Mer information om detta kommer längre fram, men boka gärna in datumet redan nu! 

Kvällen den 28 januari anordnar Stockholms Kennelklubb, STOKK, en uppfödarträff om HD-index. Mer information kring detta hittar du här externalLink.

Uppdatering av webbplatsen beträffande HD index och valphänvisning kommer inom kort tid. Tills dess hänvisas till skk.se externalLinkoch på www.skk.se/?newsitem=23886 finns mer information om index för HD samt svaren på de vanligaste frågorna om index.


 

Index för bättre ledhälsa – nu för fler raser!

I januari 2016 införs index för HD, och i vissa raser ED, för ytterligare 13 raser. Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD/ED, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens avelsvärde. Skattning av avelsvärden är i sig ingenting nytt. Metodiken har använts inom avelsarbetet med andra djurslag under många år. På hundsidan har tillämpningen av index varit mer begränsad. Därför behöver såväl rasklubbar som uppfödare information om vad index innebär, och hur verktyget bäst kan tillämpas i avelsarbetet. 

pdf Ladda ner hela artikeln i PDF-format...

 


 

Utmaningen 2016

logga

Team Svenska Boxerklubben tar nya tag och siktar mot Vindelälvsdraget 2016.

Följ Boxerteamets satsning mot världens längsta och roligaste draghundstafett i bloggen Utmaningen 2016 (se under Aktiviteter).

Vindelälvsdraget är en drygt 40 mil lång draghundstafett som går längs Vindelälven ända uppifrån Ammarnäs ner till Vännäs by. Tävlingen är en stor folkfest längs älven och alla ekipage tävlar i samma klass. I år körs Vindelälvsdraget för 29:e året och Team Svenska Boxerklubben ställer upp för sitt andra år. Följ även teamet på instagram: instagram.com/team_svenska_boxerklubben


 

Veteran

PeggieCeder

Avelshane

valberedning16

bf16

BRAKYCEFALI – konferens om kortskalliga hundar, för uppfödare och rasklubbar

Tid:  27 februari 2016 

Plats: Scandic Infra City, Upplands Väsby

Svenska Boxerklubben anser konferensen om Brakycefali är mycket viktig för vår ras utveckling. Därför har Svenska Boxerklubben/AS beslutat subventionera deltagaravgiften med 200 kr för uppfödare som finns med på Boxerklubbens Uppfödarlista. Återbetalning sker efter genomförd konferens.

Obs! Deltagarantalet på konferensen är begränsat till 100 deltagare så skynda och anmäl. 

Mer information...

 

Svenska Boxerklubben

Anders Härnman


 

hd

Ansvarig utgivare: Anders Härnman
Organisationsnummer: 879000-4595
Plusgiro 27109-8

sbk   skk

Copyright © 2012-2015 Svenska Boxerklubben.
Alla rättigheter reserverade.
 Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Information angående cookies.

Saturday the 13th - Klint & Klant Konsult.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Svenska Boxerklubbens webb. För mer information läs vår Sekretess- och integritetspolicy.

För att fortsätta använda Svenska Boxerklubbens webbplats måste du acceptera cookies.

PTS om cookies