Välkommen till Svenska Boxerklubben!

Vi är Svenska Brukshundklubbens rasklubb för boxer och vi vänder oss till dig som har en boxer eller ett intresse av boxer.

Vår målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för boxer och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper. IPO VM 2017

IPO

IPO-VM 2017 arrangeras av Boxer Club of Hungary i staden Dombovar (ca 170 km söder om Budapest. Datum är 38-30 april. Visst vore det kul med svenskt deltagande igen!

Planerar du att delta (IPO 1-3) så kontakta redan nu Leif Öjestedt (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ) som påbörjat samordningen av ett svenskt lag!

Mer info kommer under vintern!


 

Foto-puffen webb

Kalender-puffen webb

LOGO RGB

Nu startar Boxerskolan

Boxerklubben startar nu Boxerskolan - en skola för dig som vill komma till tävling i appellen, startklass eller till BH-prov.

Skolan består av lektioner och bra läsning om träning som presenteras i Boxerbladet och här på Boxerklubbens webbplats. Den består också av en träningsgrupp på Facebook. För att vara med i träninggruppen krävs att du ännu inte har kommit till tävling och att du vill träna för att uppnå ett tävlingsmål inom ett år. Du ska förstås också vara medlem i Boxerklubben. Anmälan till träningsgruppen vill vi ha senast den 15 november. 

För alla som redan har börjat tävla eller som inte vill sätta upp målet att komma till tävling är det bara att följa med i lektionerna. Boxrar kan! 

Läs mer här...

Berätta för valberedningen...

valberedning

 

Vem du vill se i Avdelningsstyrelsen under nästa år. En del uppdrag är nyval och valberedningens arbete är nu igång. Du får kontakt på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. alternativt  Erik Sundberg 0705 21 90 90 

Självklart kan du även meddela om du själv står till förfogande!


 

 

Oförändrade regler för mentaltest

Svenska Brukshundklubben har ansökt om nya regler för mentaltest, MT. Svenska Kennelklubbens centralstyrelse, CS, har efter en omfattande beredning dock beslutat att nuvarande regelverk ska gälla även under perioden 2017–2021, då meningsskiljaktigheterna kring de nya reglerna fortfarande är starka.

Läs hela beslutet på SKKs webbplats.

 

 

Grattis Tarraz med Lisa och Ulf Nolmark

TerrificTeamTarraz

Svenska Boxerklubben vill gratta Lisa och Ulf Nolmark med sin Tarraz,  Engelaiz Undercover till ett fantastiskt resultat där de placerade sig på nionde plats i Bruks-SM i grenen rapport!

Vi är mycket glada och stolta över att ni lyckades fullfölja tävlingen då vi vet att det krävs mycket av både hund och förare då rapportsträckan på SM är otroligt tuff och brukar skörda sina offer.

Vi är väldigt stolta över den fina reklam ni ger vår ras.

Stort grattis!!!

 

Komplettering av uppfödarregistret

Enligt beslut på avdelningsstyrelsens möte 2014-04-23 så ska uppfödarregistret kompletteras med notering om uppfödaren har deltagit på Boxerklubbens exteriörutbildningar.

Har du deltagit på uppfödarträff och/eller uppfödar-  eller exteriörutbildningar så meddela detta till exteriörkommittén via epost till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Ange vilken utbildning samt datum och plats för utbildningen.

Läs mer här...

 


 

 

Angående revidering av utställnings- och championatsregler

Boxerklubbens övergripande mål är att för vår ras främja avel av mentalt och fysisk sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda boxer. Vi ska också bevara och utveckla vår ras specifika egenskaper och verka för utveckling av vår ras.

Läs mer...

 


Information beträffande revidering av regler och anvisningar för mentaltest (MT)

Kort information beträffande SBKs Förbundstyrelsens förslag på SBK Kongressen Revidering av regler och anvisningar för mentaltest (MT).

Mentalproven är för Boxerklubben och våra uppfödare en viktig del i avelsarbetet. Vår målsättning är att MH tillsammans med MT skall kunna utnyttjas för arbetet med att förbättra de mentala egenskaperna. Boxerklubben är mycket mån om ett fungerande och relevant MT. Den återgång till tidigare nomenklatur och egenskapsvärdering som nu föreslås i "nya MT" stödjer vi inte.

Vi ville se en revidering inom nuvarande MT så att man inte förlorar möjligheten att utnyttja informationen ifrån de sista 10 årens tester. Där man inom ramen för dagens MT gör korrigeringar av koefficienter och nivå för godkänt, ser över överförandet av enstaka moment och eventuella behov av bedömningen av ytterligare egenskap.

Svenska Kennelklubben öppnade genom ett PM för möjligheten till fortsatt arbete genom att bryta ut MT från låsningsperioden 2017 - 2021.

Boxerklubben protesterade starkt mot SBK/FS förslag till "nytt MT". Boxerklubben lade ett tilläggsyrkande på att bryta ut FS förslaget ur låsningsperioden för att få mer tid, för att jobba för större enighet bland rasklubbarna. Vårt tilläggsyrkande stöddes av bl.a Dobermann, Rottweiler, Belgarna, Riesenschnauzer och Chodsky Pes och ett flertal distrikt.

Tyvärr beslutade man mot detta och SBK/FS förslag Revidering av regler och anvisningar för mentaltest gick igenom. 

För att verkligen visa var vi står och främst angående oenigheten bland rasklubbarna valde Boxerklubben att reservera sig mot beslutet.

Vad det nu praktiskt innebär för boxer och vilka regler och krav vi behöver förändra btr valphänvisning och uppfödarregistret mm måste vi fundera över!

Hälsningar
Sv Boxerklubben
Anders Härnman
Ordförande

hd

Ansvarig utgivare: Anders Härnman
Organisationsnummer: 879000-4595
Plusgiro 27109-8

sbk   skk

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben.
Alla rättigheter reserverade.
 Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Information angående cookies.

Tuesday the 25th - Klint & Klant Konsult.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Svenska Boxerklubbens webb. För mer information läs vår Sekretess- och integritetspolicy.

För att fortsätta använda Svenska Boxerklubbens webbplats måste du acceptera cookies.

PTS om cookies