Välkommen till Svenska Boxerklubben!

Vi är Svenska Brukshundklubbens rasklubb för boxer och vi vänder oss till dig som har en boxer eller ett intresse av boxer.

Vår målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för boxer och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper. Komplettering av uppfödarregistret

Enligt beslut på avdelningsstyrelsens möte 2014-04-23 så ska uppfödarregistret kompletteras med notering om uppfödaren har deltagit på Boxerklubbens exteriörutbildningar.

Har du deltagit på uppfödarträff och/eller uppfödar-  eller exteriörutbildningar så meddela detta till exteriörkommittén via epost till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Ange vilken utbildning samt datum och plats för utbildningen.

Läs mer här...

 


 

 

Till alla uppfödare i uppfödarregistret

Igår skickade jag epost till alla er med info om hur ni själva kan uppdatera viss info i registret. Gott och väl tio procent studsade tillbaks p.g.a. felaktig eller inaktuell epost-adress. Har du inte alltså fått detta mail så kontakta mig på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Har du fått det kontrollera gärna att alla uppgifter i registret är korrekta.

//webmaster

 


 

 

Hjälp behövs i caféet

Så för att kunna erbjuda våra deltagare och alla andra boxerintresserade fika så behövs din hjälp i cafeét under Boxer-SM.

Läs mer...


 

Ansökan om tävlingar och prov 2017

Information till lokalområdena angående ansökan om tävlingar och prov 2017. Denna info har gått ut till samtliga lokalområdenas ordförande och sekreterare.

pdf Information i PDF-format

 


 

Boxerklubben måste bli mer attraktiv för alla!

Alla ska känna sig välkomna och delaktiga i vår klubb. Boxern är en hund som passar för alla; En verklig familjehund som passar både bruks- och utställningsintresserade.

Läs mer...

 


 

Angående revidering av utställnings- och championatsregler

Boxerklubbens övergripande mål är att för vår ras främja avel av mentalt och fysisk sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda boxer. Vi ska också bevara och utveckla vår ras specifika egenskaper och verka för utveckling av vår ras.

Läs mer...

 


Till ras- och specialklubbar med brakycefala raser

Som en uppföljning till den konferens om brakycefala raser som hölls den 27 februari kommer här information om det uttalande som publicerades på SKKs webbplats i tisdags.

Uttalande och strategier finns att läsa här:  http://www.skk.se/?newsitem=27323 externalLink

Ett pressmeddelande har också gått ut: http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_kennelklubben/pressreleases/saa-ska-haelsolaeget-foer-kortskalliga-hundar-foerbaettras-1400034 externalLink

 

ATIBOX World Boxer Show 2018

Nu är det klart!!!

ATIBOX World Boxer Show 2018 kommer att arrangeras i Malmö!

 


 

 

ATIBOX prospektATIBOX

Nu till helgen arrangeras ATIBOX i Slovenien och på fredagskväll är det General Assembly. Då  avgörs vilket land som blir värd för ATIBOX World Boxer Show  2018, 2019, 2020 och 2021.

Svenska Boxerklubben har sökt värdskap för ATIBOX World Boxer Show 2018 i Malmö. Våra konkurrenter är Portugal och Rumänien.

Håll tummarna!

Vi syns på ATIBOX i Slovenien!

Hälsningar
Anders 

 

pdf Ladda ner prospekt 1,78 MB (1 873 540 bytes)

Information beträffande revidering av regler och anvisningar för mentaltest (MT)

Kort information beträffande SBKs Förbundstyrelsens förslag på SBK Kongressen Revidering av regler och anvisningar för mentaltest (MT).

Mentalproven är för Boxerklubben och våra uppfödare en viktig del i avelsarbetet. Vår målsättning är att MH tillsammans med MT skall kunna utnyttjas för arbetet med att förbättra de mentala egenskaperna. Boxerklubben är mycket mån om ett fungerande och relevant MT. Den återgång till tidigare nomenklatur och egenskapsvärdering som nu föreslås i "nya MT" stödjer vi inte.

Vi ville se en revidering inom nuvarande MT så att man inte förlorar möjligheten att utnyttja informationen ifrån de sista 10 årens tester. Där man inom ramen för dagens MT gör korrigeringar av koefficienter och nivå för godkänt, ser över överförandet av enstaka moment och eventuella behov av bedömningen av ytterligare egenskap.

Svenska Kennelklubben öppnade genom ett PM för möjligheten till fortsatt arbete genom att bryta ut MT från låsningsperioden 2017 - 2021.

Boxerklubben protesterade starkt mot SBK/FS förslag till "nytt MT". Boxerklubben lade ett tilläggsyrkande på att bryta ut FS förslaget ur låsningsperioden för att få mer tid, för att jobba för större enighet bland rasklubbarna. Vårt tilläggsyrkande stöddes av bl.a Dobermann, Rottweiler, Belgarna, Riesenschnauzer och Chodsky Pes och ett flertal distrikt.

Tyvärr beslutade man mot detta och SBK/FS förslag Revidering av regler och anvisningar för mentaltest gick igenom. 

För att verkligen visa var vi står och främst angående oenigheten bland rasklubbarna valde Boxerklubben att reservera sig mot beslutet.

Vad det nu praktiskt innebär för boxer och vilka regler och krav vi behöver förändra btr valphänvisning och uppfödarregistret mm måste vi fundera över!

Hälsningar
Sv Boxerklubben
Anders Härnman
Ordförande

Remiss gällande lydnadprovsregler 2017-2021

Svenska Kennelklubben (SKK) har i samråd med Svenska Brukshundklubben (SBK) beslutat att låta reviderat förslag till lydnadsregler gå på remissrunda under sommaren.

Remissen går ut till alla SKKs special- och länsklubbar, verksamhetsklubbar, avtalsklubbar samt Sveriges Hundungdom.

Även enskilda individer har möjlighet att lämna synpunkter

Vi skickar nu ut det reviderade förslaget till alla Lo som i eran tur får gå ut till alla medlemmar för en genomgång och inhämtandet av synpunkter till förslaget.

Önskvärt är att varje Lo lägger ut remissen på respektive FB sida samt tar upp remissen på ett medlemsmöte om möjligt.

Senast den sista juni måste alla LO inkomma till kommittén med synpunkter!

Därefter sammanställer vi det vi får in, skickar ut till LO igen senast den 14 juli för en sista återkoppling och därefter skickar vi det slutliga svaret till SBK den 31 juli.

Svar mailar ni till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Mer info får ni genom att gå in på brukshundklubben.se/tavling-utstallning/lydnadsprov/nationella-regler/regelrevidering-lydnad externalLink

 

Kommittén Prov och Tävling Sv. Boxerklubben

gm Maria Nilsson

 

Boxerns exteriör i fokus

Svenska Boxerklubben är sedan länge, av SBK, tilldelad avelsansvaret för Boxern. Avdelningsstyrelsen, genom exteriörkommittén, vill verka för ett bredare samarbete och öka intresset för Boxerns exteriör hos dagens uppfödare och alla andra Boxerentusiaster som kanske blir morgondagens uppfödare.

Exteriörkommittén har arbetat fram ett förslag för att nå en större förståelse och kunskap om Boxerns rasstandard, få det till att bli en helhet och inte bara detaljer utan sammanhang.

  • Årets uppfödarträff har tema rasstandard och exteriör
  • På varje uppfödarträff ska finnas en punkt som rör exteriör/rasstandard
  • Under 2015 kommer tre exteriördagar att arrangeras på olika ställen i landet.
  • Från och med 2017 kommer det arrangeras en ren exteriörträff vartannat år.

 

Här ges tillfälle att under trevliga former förkovra sig till gagn för både sig själv och inte minst Boxern.

Efter Boxerfullmäktige 2016 kommer utseendet på uppfödarlistan ändras och då kommer de som har deltagit på en eller flera av träffarna ovan att markeras på uppfödarlistan som ”uppfödare som deltar på Boxerklubbens utbildningar”.

Viktigt att notera är: Inga kommer att plockas bort!

De som inte har haft möjlighet att vara med och fördjupa sina kunskaper står kvar som idag.

De uppfödare som är undantagna från att gå de nya utbildningarna är:

  • Exteriördomare och exteriörbeskrivare
  • De som deltagit på uppfödarträff under de senaste 10 åren
  • De som deltagit på uppfödar-/exteriörutbildningar som arrangerats i SLO och MÖLO
  • Fött upp minst 5 Boxer som tilldelats CK av ATIBOX-listad domare externalLink.

 

När detta börjar gälla, mars 2016, kommer det att ligga på den enskilde uppfödarens ansvar att meddela exteriörkommittén när kravet för markering är uppfyllt.

Exteriörkommittén genom Nina Persson

Detta förslag antogs på Avdelningsstyrelsens möte 2014-04-23

 

Boxerträff 2016

Boxerklubben arrangerar Lokalområdes- och Boxerträff på Hotell Ekoxen i Linköping, 28 - 30 oktober 2016.

Vi börjar fredag lunch med en lokalområdesträff och fortsätter lördag - söndag med Boxerträff för alla boxerintresserade. 

Planera redan nu för Lokalområdes - och  Boxerträffen 28 - 30 oktober.

Mera information kommer i Boxerbladet nr 2 och på boxerklubben.org

 


 

 

BoxerJKD - Intressesant och och viktig sajt om Juvenile Kidney Disease

BoxerJKD är en internationell grupp av boxerentusiaster som engagerat sig för att förhindra den globala spridningen av ärftlig, kronisk njursjukdom hos boxer (Juvenile Kidney Disease). I Sverige benämnt RD, tidigare PNP.

BoxerJKD.com innehåller bl.a bred och djup information om alla aspekter av ärftlig, kronisk njursjukdom hos boxer, många länkar till vetenskapliga studier samt stamtavlor från flera länder över boxer som rapporterats ha producerat drabbade avkommor.  Sidan finns än så länge bara publicerad på engelska men uppfödare och andra intresserade bör ändå kunna få ut mycket information av innehållet.

Medarbetare och skapare av www.boxerjkd.com är: 

Dr Bruce Cattanach (Genetiker, UK)
Sheila Cartwright (Virolog, UK)
Professor Jo Peters (Genetiker, UK)
Dr Lynn Kincla (Molekylär biolog, NZ)
Pia Lannermalm (F.d  medlem av Svenska Boxerklubbens Hälsokommitté, Sverige)
Virginia Zurflieh (F.d sekreterare för Nyhetsbladet och redaktör för ABCF & ABC Hälsokommitté, USA)

 Vidare till boxerjkd.com...

 

Förändringar av mentaltestexclamation

Svenska Brukshundklubben har för avsikt att göra så stora förändringar i nuvarande mentaltest att det blir att betrakta som ett nytt mentaltest. Svenska Boxerklubben protesterar mot detta då det inte är förankrat bland rasklubbarna och då såväl forskare och andra sakkunniga samt en stor del av mentaltestdomarkåren med bestämdhet säger nej till detta.

Per Arvelius har skrivit en rapport om nuvarande mentaltest och framför sina farhågor om vad en ändring kan innebära.

Vi uppmanar Boxerklubbens medlemmar att ta del av rapporten.

Det är tillåtet att fritt använda rapporten om den i så fall publiceras som den är skriven. Det är inte tillåtet att klippa ur stycken eller saxa något ur rapporten.

pdf  Ladda ner rapporten 3,01 MB (3 166 131 bytes)

Svenska Boxerklubben/Avdelningsstyrelsen


 

Reviderade anmälningsavgifter för Boxerklubbens utställningar 2016

Svenska Brukshundklubben har efter vårt beslut, beslutat om lägsta anmälningsavgifter för utställning år 2016. Vi måste då justera våra tidigare redovisade anmälningsavgifter för 2016.

Nya gällande anmälningsavgifter för våra utställning år 2016

Vid fast avgift LO utställningar

 1:a tidpunkt 
Valpar 150 kr  
Veteran 240 kr  
Vuxna 300 kr  

Vid differentierad avgift LO utställningar

 1:a tidpunkt2:a tidpunkt
Valpar 150 kr 180 kr
Veteran 240 kr 275 kr
Vuxna 300 kr 345 kr

 

BoxerSM

Differentierad avgift

 1:a tidpunkt2:a tidpunkt
Valpar 150 kr 180 kr
Veteran 260 kr 290 kr
Vuxna 325 kr 400 kr 

Veteran

PeggieCeder

Avelshane

hd

Ansvarig utgivare: Anders Härnman
Organisationsnummer: 879000-4595
Plusgiro 27109-8

sbk   skk

Copyright © 2012-2015 Svenska Boxerklubben.
Alla rättigheter reserverade.
 Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Information angående cookies.

Sunday the 26th - Klint & Klant Konsult.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Svenska Boxerklubbens webb. För mer information läs vår Sekretess- och integritetspolicy.

För att fortsätta använda Svenska Boxerklubbens webbplats måste du acceptera cookies.

PTS om cookies