Välkommen till Svenska Boxerklubben!

Vi är Svenska Brukshundklubbens rasklubb för boxer och vi vänder oss till dig som har en boxer eller ett intresse av boxer.

Vår målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för boxer och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper. 


PM Öglos special

PM till Öglos boxerspecial finns tillgängligt att ladda ner här internalLink


 

Förtydligande vad som gäller beträffande krav för boxer på knäledsstatus vid registrering av valpar

Svenska Boxerklubben kommer fortsatt att ha kvar kravet på röntgen av knäleder för registrering av valpar. Andra diskussioner har inte förekommit.

Så här lyder texten i SKKs registreringsbestämmelser avseende på registrering av boxer;

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell knäledsstatus.

  • I enlighet med SKK:s grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
    Gäller fr o m 1996-07-01. (Undantag avseende hanhundar boende utanför Norden).
  • Det är ej förenligt med SKK:s grundregler att i avel använda individ som är behäftad med knäledsartros.
  • Om uppfödare använder belastat avelsdjur åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller fr o m 2006-01-01.

Svenska Boxerklubben

Anders Härnman, ordf.


 

Info från SBK om korningsdiplom

Är du uppfödare och har  flertalet hundar som korats i din avel? Som uppfödare och medlem i Svenska Brukshundklubben kan du ansöka om korningsdiplom för din uppfödning. Korningsdiplomet har instiftats för att stimulera uppfödare att verka för att valpköpare korar sina hundar.

Läs mer på brukshundklubbens webbplats: brukshundklubben.se/hundar/korning/korningsdiplom/ externalLink


 

Mentalbeskrivning av valpar

En sammanställning över gjorda MV under 2013-2014 finns nu på mentalsidorna. Du hittar den här internalLink.

Det kommer dessutom att hållas en utbildning för mentalbeskrivare valp i april. Läs mer här externalLink.


 

Boxerspecial SLO

Nu är SLO's boxerspecial i Landskrona öppen för anmälan. Sista datum för anmälan till ordinarie pris är 10 maj 2015 (läs mer om differentierade avgifter).

Anmäl dig här

 


 

 

Information från ATIBOX

atibox2015

Via länken nedan hittar du information ang ATIBOX IPO VM samt agility.

 

www.atibox-wm2015.be externalLink

 


 

hd

Ansvarig utgivare: Anders Härnman
Organisationsnummer: 879000-4595
Plusgiro 27109-8

sbk   skk

Copyright © 2012-2014 Svenska Boxerklubben.
Alla rättigheter reserverade.
 Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Information angående cookies.

Sunday the 29th - Klint & Klant Konsult.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Svenska Boxerklubbens webb. För mer information läs vår Sekretess- och integritetspolicy.

För att fortsätta använda Svenska Boxerklubbens webbplats måste du acceptera cookies.

PTS om cookies