Välkommen till Svenska Boxerklubben!

Vi är Svenska Brukshundklubbens rasklubb för boxer och vi vänder oss till dig som har en boxer eller ett intresse av boxer.

Vår målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för boxer och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper. 


Boxerspecial ÖGLO

Nu kan du anmäla dig till ÖGLO's special. Lägg märke till att Boxerklubben numera tillämpar differentierade anmälningsavgifter. Läs mer om detta härinternalLink.

Anmäl dig här

 


 

 

Boxerspecial GDLO

Nu kan du anmäla dig till GDLO's special. Lägg märke till att Boxerklubben numera tillämpar differentierade anmälningsavgifter. Läs mer om detta härinternalLink.

Anmäl dig här

 


 

Differentierade avgifter


AS har beslutat införa differentierade anmälningsavgifter på Boxerklubbens utställningar. Ingen efteranmälan kommer godkännas likaså kommer anmälningstiden inte förlängas. Alltså utsatt anmälningstid kommer att gälla och ingen efteranmälan kommer att godkännas såvida det inte uppkommit något tekniskt fel som förhindrats anmälan inom utsatt tid.

Ni som anmäler tidigt erhåller ett lägre pris. Sista anmälningsdatum är 20 dagar före utställningen. Med anmälningsdatum menas då man trycker "Skicka", dvs då anmälan är boxerklubben tillhanda/lagrad i databasen.
Vid anmälan på annat sätt än via boxerklubben.org så gäller datum då anmälan är Boxerklubben tillhanda.

 

Läs mer...

 


God Jul 2014

Så blev det jul i år igen.
Må julen bli fin och ge ro i sinnet.
Låt alla problem bli små och försvinna.
Låt dagarna som kommer bli goda och fina.

Jag önskar er alla och särskilt  era boxer

God Jul 
och 
Gott Nytt År 
2015

Anders Härnman, ordförande


 

Kontroll av epost-adresser

För ca en månad sedan fick flera av er ett eller flera automatgenererade mail från Boxerklubben. Syftet med dessa var att verifiera att vi har aktuella mailadresser till er. Många av er har verifierat adressen flera återstår. Dessa kommer nu få ett mail till.

Om allt är korrekt behöver du bara klicka på länken så är adressen verifierad. Är adressen inaktuell eller felaktig och du vill ha den ändrad eller borttagen kan du även anmäla detta via en länk i mailet.

Har du några frågor är du som alltid välkommen att kontakta webmaster.

Notera att detta endast gäller de som har en adress på boxerklubben.org.

Tack för din medverkan!

Eder Webmaster


 

SKK's distansutbildning om hundens beteende

Nu startar Svenska Kennelklubbens första distansutbildning – en distansutbildning för dig som vill lära dig mer om hundens beteende!

2013 påbörjades arbetet med att utveckla en distansutbildning i hundens beteende. Det initiala arbetet gjordes av Kommittén för hundars mentalitet (KHM) tillsammans med Helena Frögéli, Cilla Hamfelt och Mikaela Persson Wallenius. En pilotutbildning genomfördes hösten 2013. Efter pilotutbildningen har utbildningen reviderats. När utbildningskommittén (UK) återuppstod, 1 januari 2014, så innebar det att det övergripande ansvaret för SKKs distansutbildningar hamnade på UKs bord. Detta arbete sker i samverkan med övriga CS-kommittéer.  

UK arrangerade en handledarutbildning 29-30 november där 11 personer utbildades. I mitten av januari kommer den första utbildningen att erbjudas medlemmar i SKK-organisationen. Studiefrämjandet kommer att hjälpa SKK att ta emot anmälningarna för utbildningen. Det går bra att anmäla sig redan nu. 

Närmare information om utbildningen finns nu publicerad på både skk.se samt på  Studiefrämjandet.


 

Korningsdiplom och statyetter

Är du uppfödare och/eller har en hund som uppfyller kraven för korningsdiplom och statyetter kan du ansöka om detta med detta formulär. Ansökan ska vara boxerklubben tillhanda senast 31 december.

Läs mer om statuter för korningsdiplom och statyetter...

 


 

Drömmen blir verklighet

Tidigt i våras drömde vi, nu ser det ut att bli verklighet. Vi har nu ett fulltaligt boxerteam till det stora äventyret Vindelälvsdraget! Vi är 16 hela ekipage, varav två står på reservplats. 

Läs mer...


Boxerläger 2015

Arbetet med Boxerläger 2015 har startat och det finns nu en grupp på Facebook samt en ny menypunkt under "Aktiviteter". 

Än så länge så finns inte mycket mer information än att det planeras äga rum på Tånga Hed, Vårgårda under perioden 12-18 juli 2015.

fb 

 


 

 

Boxerfullmäktige - BF 2015

Boxerfullmäktige och LO konferens kommer att hållas helgen 7 - 8 mars 2015 i Stockholmsområdet. 


SLUs forskningsprojekt om hundars vardagsbeteenden

BOXER är en av de raser som studeras i SLUs forskningsprojekt om hundars vardagsbeteenden. Bidra till forskningen genom att besvara enkäten nedan. Ju fler boxer som deltar, desto mer kunskap får vi om just vår ras!

Har du inte fyllt i enkäten, försök göra det snarast. Det behövs mer data i undersökningen

Fyll enkäten här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=78087X8965

 


 

hd

Ansvarig utgivare: Anders Härnman
Organisationsnummer: 879000-4595
Plusgiro 27109-8

sbk   skk

Copyright © 2012-2014 Svenska Boxerklubben.
Alla rättigheter reserverade.
 Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Information angående cookies.

Thursday the 18th - Klint & Klant Konsult.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Svenska Boxerklubbens webb. För mer information läs vår Sekretess- och integritetspolicy.

För att fortsätta använda Svenska Boxerklubbens webbplats måste du acceptera cookies.

PTS om cookies