Välkommen till Svenska Boxerklubben!

Vi är Svenska Brukshundklubbens rasklubb för boxer och vi vänder oss till dig som har en boxer eller ett intresse av boxer.

Vår målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för boxer och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper. 


Boxerläger 2015

Just nu finns en sökplats och en spårplats lediga!

Anmäl dig här

 


 

annonsVlo

Boxerspecial VLO

Anmälan till VLO's boxerspecial i Lerum är öppen.

Anmäl dig här...

 


 

 

 

Boxerns Exteriör

BoxernsExteriörVÄLKOMMEN att fördjupa dina kunskaper om Boxerns Exteriör

Boxerns adelsmärke är huvudet. Huvudets konstruktion och proportion till kroppen är avgörande för ett bra boxerhuvud. En lång, rund, kraftig, muskulös och torr hals har stor betydelse för hundens anatomi. Halsens längd och hållning har stor inverkan på frambensaktionen. Dessa med flera detaljer kommer våra föreläsare noggrant gå igenom på träffarna. 

Vi har bjudit in tre av våra mest erfarna exteriördomare att hålla i denna utbildning. Ni som är boxerägare, uppfödare och boxerintresserade får inte missa dessa tillfällen att förbättra er kunskap om boxerns exteriör. 

  • 25-26 juli Ingrid Andersson Växjötrakten 
  • 15-16 aug Maritha Östlund Holmsten Skaratrakten 
  • 26-27 sep Linda Näslund Uppsalatrakten 

Boka in dessa datum i er agenda. 

Efter Boxerfullmäktige 2016 kommer utseendet på uppfödarlistan ändras och då kommer de som har deltagit på en eller flera av träffarna ovan att markeras på uppfödarlistan som "uppfödare som deltar på Boxerklubbens utbildningar". Deltagande på vår konferens i höstas med samma tema räknas naturligtvis också. 

Viktigt att notera är: Inga kommer att plockas bort! De som inte har haft möjlighet att vara med och fördjupa sina kunskaper står kvar som idag. 

pdf Annons i PDF-format


 

Domarändring 1 maj, Ånnaboda

Pga sjukdom dömer inte Arne Haugen från Norge utan Paola Wattin, Italien dömer såväl hanar som tikar. Vid stort deltagarantal dömer Elisabeth Wahlström valpar.


 

Medlemskap i Svenska Boxerklubben ingår i valppriset

Svenska Boxerklubben/AS  har beslutat att den uppfödare som betalar ett års medlemskap i Svenska Boxerklubben (SBK förbundsavgift + Boxerklubbens del) för sina valpköpare erhåller en markering genom en stjärna i Uppfödarlistan. 

När valparna är sålda så går du in under rubriken Valpmedlemskap internalLink (Uppfödning->Information till uppfödare->Valpmedlemskap) på boxerklubben.org och registrerar i formuläret. Boxerklubbens medlemsansvarig kontrollerar därefter uppgifterna och  uppfödaren erhåller då en stjärna i Uppfödarlistan som visar att uppfödaren på ett förtjänstfullt sätt främjar Boxerklubbens arbete.  Alla som betalar medlemskap för sina valpköpare omfattas av "stjärnan" oavsett om det är nya valpköpare som blir medlemmar eller om de redan är det. Det ska i köpekontraktet framgå att ett års medlemskap i Svenska Boxerklubben (SBK förbundsavgift + Boxerklubbens del) ingår i valpköpet.

Svenska Boxerklubben/Avdelningstyrelsen


 

VU-beslut ang. förlängning av anmälningstid

Tidigare beslut med differentierad anmälningsavgift för att motverka förlängning av anmälningstiden har inte visat önskat resultat. En anledning kan vara att nu visar sig den minskade registreringsstatistiken för boxer också påverkar starkt deltagandet på våra utställningar.

Intäkter från utställningar är grundläggande för lokalområdenas ekonomi och AS/VU känner att det måste finnas en möjlighet för varje lokalområde att besluta om eventuell förlängning av anmälningstiden för utställning.

Svenska Boxerklubben/VU beslutade att fr.o.m. dagens datum finns möjligheten för lokalområden att förlänga anmälningstiden. Varje lokalområde beslutar själva om förlängning av anmälningstiden krävs och om det så beslutas, meddelar AS/tävlingsansvarig att förlängning beslutat och tills vilket datum som förlängningen gäller.

AS/tävlingsansvarige kontaktar Boxerklubbens webbmaster för justering av anmälningstiden i anmälningsformuläret samt information på Boxerklubbens hemsida.

Differentierad anmälningsavgift behålles för en utvärdering efter årets utställningar.  

Svenska Boxerklubben

Anders Härnman


 

Svenska Brukshundklubben Kongress 2015

Svenska Boxerklubben  är en del av Svenska Brukshundklubbens (SBK) organisation. 

Kongressen är Svenska Brukshundklubbens årsmöte och hålls 9-10 maj i år. Nu finns handlingarna publicerade och innehåller bl.a. förslag om nya tävlingsregler.

Dessutom kommer kongressen innehålla ett antal motioner från distrikt och rasklubbar samt förslag från förbundsstyrelsen gällande kongress vartannat år.

Samtliga handlingar finns nu tillgängliga på Svenska Brukshundklubbens hemsida för den nyfikne. Så skynda in och läs!

På hemsidan finns även mer information om vad kongressen är, gör och vilka som deltar.

www.brukshundklubben.se/kongress_handlingar_protokoll externalLink


 

Förtydligande vad som gäller beträffande krav för boxer på knäledsstatus vid registrering av valpar

Svenska Boxerklubben kommer fortsatt att ha kvar kravet på röntgen av knäleder för registrering av valpar. Andra diskussioner har inte förekommit.

Så här lyder texten i SKKs registreringsbestämmelser avseende på registrering av boxer;

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell knäledsstatus.

  • I enlighet med SKK:s grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
    Gäller fr o m 1996-07-01. (Undantag avseende hanhundar boende utanför Norden).
  • Det är ej förenligt med SKK:s grundregler att i avel använda individ som är behäftad med knäledsartros.
  • Om uppfödare använder belastat avelsdjur åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller fr o m 2006-01-01.

Svenska Boxerklubben

Anders Härnman, ordf.


 

Boxerspecial SLO

Nu är SLO's boxerspecial i Landskrona öppen för anmälan. Sista datum för anmälan till ordinarie pris är 10 maj 2015 (läs mer om differentierade avgifter).

Anmäl dig här

 


 

 

Information från ATIBOX

atibox2015

Via länken nedan hittar du information ang ATIBOX IPO VM samt agility.

 

www.atibox-wm2015.be externalLink

 


 

hd

Ansvarig utgivare: Anders Härnman
Organisationsnummer: 879000-4595
Plusgiro 27109-8

sbk   skk

Copyright © 2012-2014 Svenska Boxerklubben.
Alla rättigheter reserverade.
 Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Information angående cookies.

Sunday the 19th - Klint & Klant Konsult.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Svenska Boxerklubbens webb. För mer information läs vår Sekretess- och integritetspolicy.

För att fortsätta använda Svenska Boxerklubbens webbplats måste du acceptera cookies.

PTS om cookies