Välkommen till Svenska Boxerklubben!

Vi är Svenska Brukshundklubbens rasklubb för boxer och vi vänder oss till dig som har en boxer eller ett intresse av boxer.

Vår målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för boxer och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper. 


Mentalbeskrivning av valpar

En sammanställning över gjorda MV under 2013-2014 finns nu på mentalsidorna. Du hittar den här internalLink.

Det kommer dessutom att hållas en utbildning för mentalbeskrivare valp i april. Läs mer här externalLink.


 

Boxerspecial SLO

Nu är SLO's boxerspecial i Landskrona öppen för anmälan. Sista datum för anmälan till ordinarie pris är 10 maj 2015 (läs mer om differentierade avgifter).

Anmäl dig här

 


 

 

Nya styrelser

Nu har väl de flesta LO haft sina årsmöten och därmed bytt ut någon eller några personer. Jag önskar därför snarast få in information om epost-adresser till era styrelseledamöter. Det jag allra minst behöver är adresser till ordförande, sekreterare och kassör men helst till samtliga i styrelsen samt webmaster.

De adresser som ska kontrolleras och ev. uppdateras är lo-ordf@, lo-kassor@, lo-sekr@, webmaster samt styrelse.Xlo@. Dessa adresser används bland annat när AS skickar ut information till lokalområdena. Om ni inte skickar in uppgifter om nya adresser riskerar ni alltså att missa viktig information!

//eder webmaster


 

 

Information från ATIBOX

atibox2015

Via länken nedan hittar du information ang ATIBOX IPO VM samt agility.

 

www.atibox-wm2015.be externalLink

 


 

BF-Handlingar

Slutliga BF-handlingar finns nu tlllgängliga

Läs mer...

 


 

Boxerspecial NVLO

Nu kan du anmäla dig till NVLO's special. Lägg märke till att Boxerklubben numera tillämpar differentierade anmälningsavgifter. Läs mer om detta härinternalLink.

Anmäl dig här

 


 

Boxerspecial ÖGLO

Nu kan du anmäla dig till ÖGLO's special. Lägg märke till att Boxerklubben numera tillämpar differentierade anmälningsavgifter. Läs mer om detta härinternalLink.

Anmäl dig här

 


 

 

Boxerfullmäktige - BF 2015

Boxerfullmäktige och LO konferens kommer att hållas helgen 7 - 8 mars 2015 i Stockholmsområdet. 


hd

Ansvarig utgivare: Anders Härnman
Organisationsnummer: 879000-4595
Plusgiro 27109-8

sbk   skk

Copyright © 2012-2014 Svenska Boxerklubben.
Alla rättigheter reserverade.
 Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Information angående cookies.

Tuesday the 3rd - Klint & Klant Konsult.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Svenska Boxerklubbens webb. För mer information läs vår Sekretess- och integritetspolicy.

För att fortsätta använda Svenska Boxerklubbens webbplats måste du acceptera cookies.

PTS om cookies