Skriv ut

  Vandringspris till Bästa IPO/ BSL-Boxer

  Vandringspriset till Bästa IPO/BSL-boxer instiftades 2009 med anledning av det ökande intresset för dessa grenar bland boxerägare.

  Priset består av en pokal som tillfaller årsvis den boxer, vilken under kalenderåret på officiella tävlingar erhållit flest poäng enligt följande poängberäkningssystem.

  • BSP 1, utbildningstecken 1 poäng
  • BSP 2, utbildningstecken 2 poäng
  • IPO FH 3 poäng
  • BSL 1, utbildningstecken, 2 poäng
  • BSL 2, utbildningstecken, 3 poäng
  • BSL 3, utbildningstecken, 4 poäng
  • IPO 1, utbildningstecken, 4 poäng
  • IPO 2, utbildningstecken, 5 poäng
  • IPO 3, utbildningstecken, 6 poäng
  • IPO 3, betyg SG, 7 poäng
  • Cert, IPO-SM 3.a, 8 poäng
  • CACIT, IPO-SM, 10 poäng
  • IPO- SM 1:a, 12 poäng


  Ägaren ska vara medlem i Svenska Boxerklubben

  Högst tre (valfria) av hundens resultat tas med vid poängberäkning, dock får resultat från BSP 1, BSL 1-2 samt IPO 1-2 endast räknas en gång.

  Om två hundar uppnår samma poäng placeras hundarna enligt FCIs regler, dvs i första hand efter betygsnivå, i andra hand efter totalpoäng. Vid lika poäng är högsta poäng i avdelning C avgörande. Vid likhet även här så gäller högsta poäng i avdelning B. Resultat med lika poäng i alla tre avdelningarna delar placering.

  Om betyg SG, certifikat eller CACIT tilldelas hund vid samma tävling räknas endast det resultat som ger högsta poäng. Priset är ständigt vandrande.

  Vad gäller placeringar 1-3 vid IPO-SM tillgodoräknas endast poäng för dessa och ger således inga poäng för själva tävlingsresultatet i övrigt

  Hundens ägare ombesörjer och bekostar gravering av priset.

  Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse har tolkningsföreträde.

  Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

  Sunday the 16th - Klint & Klant Konsult.