Skriv ut

 

Alf och Christina Gunnerfälts Vandringspris

Detta pris belönar den allround meriterade boxern.

Statuter

Priset utdelas en gång per år till ägaren av svenskfödd hund eller tik som under året tilldelats Very Good på någon av Svenska Boxerklubbens (AFB's) Boxerspecialer i sin klass och som dessutom är godkänd i korning, samt med högsta genomsnittsbetyg i bruksprov (sommardelen dvs spår, sök, skydd eller rapport) godkänd poäng i respektive klass.

Om samma hundar når samma poäng utföres lottning. 

Den ägare som erövrar priset tre gånger, med samma eller olika hundar, får behålla det för alltid.

Bruksprovs- och utställningsresultaten måste förnyas årligen

Priset består av en tenntallrik.

Vid eventuell regeländring angående korning eller dylikt ska Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse i samråd med Alf Gunnerfält genomföra nödvändiga ändringar. Vinnaren ombesörjer och bekostar själv gravering av priset

Intressenter anmäler själv bästa resultat till Tävlingskommittén senast den 31 december

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Sunday the 16th - Klint & Klant Konsult.