Skriv ut
 
 
  Nyhetsbrev från Svenska Kennelklubben    
skk.se
Till dig som uppfödare 

Välkommen till Avelskommitténs, AK, och Uppfödar- och kennelkonsulentkommitténs, UKK, nyhetsbrev till SKKs uppfödare! I nyhetsbrevet tipsar vi dig om nyheter som kan vara intressanta och informerar om de sidor på SKKs webbplats som kan vara aktuella för uppfödare.
 

 
Uppdaterade regler från 2016! 

Några av SKKs regelverk är uppdaterade och en ny version började gälla vid årsskiftet, b la SKKs grundregler och registreringsregler. Den senaste versionen hittar du alltid på SKKs webbplats. 

SKKs grundregler 

SKKs registreringsregler
 

 
 
Fler raser får hjälp för bättre ledhälsa 

I januari 2016 fick ytterligare 13 hundraser tillgång till index för HD, och i vissa raser även ED. 
Höft- och armbågsledsdysplasi, HD och ED, är vanligt hos många, framförallt storvuxna, hundraser. HD och ED diagnostiseras genom röntgen. Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD/ED, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga. 

Skattning av avelsvärden är i sig ingenting nytt. Metodiken har använts inom avelsarbetet med andra djurslag under många år. 


Välkommen på indexutbildning! 

För att du som uppfödare av indexras ska få chans att lära dig mer om index och hur du använder det som avelsverktyg anordnar SKKs Avelskommitté, tillsammans med Avdelningen för avel och hälsa ett kostnadsfritt utbildningstillfälle om index.
 

 
Nya uppfödarutbildningen är på banan 

SKK har tagit fram en ny fysisk uppfödarutbildning i studiecirkelform utifrån boken Hunduppfödning i teori och praktik.
Allteftersom handledare utbildas kommer SKKs klubbar erbjuda utbildning. Förhoppningen är att distansutbildningen kommer att kunna starta under hösten 2016.
 

Köpeavtal har ett bäst före datum 

Under 2015 har SKKs köpeavtal uppdaterats. Förhoppningen är att dessa uppdateringar ska vara till hjälp för uppfödare. UKK beslutade på sitt möte 5-2015 att sista dagen att använda sig avKöpeavtal för hund samt Köpeavtal med bibehållen avelsrätt för hund tryckta innan april 2015 är 1 juli 2016.


 
Både DNA-test genom svabb och blodprov registreras hos SKK 

Sedan en tid tillbaka godtar SKK, i likhet med övriga nordiska länders kennelklubbar, svabbtest som ett alternativ till blodprov för DNA-test som registreras hos SKK. Detta förutsatt att provet tas av legitimerad veterinär eller legitimerad djursjukskötare. 

SKK har en uttalad policy för vad som gäller generellt för tillämpning av genetiska tester i avelsarbetet. Policyn och allmän information om DNA-tester är bra för dig som uppfödare att känna till.
 

 
Avelsspärr 

SKKs kansli får ofta frågor om avelsspärr på hund. Spärren kan åläggas av hundägaren eller av SKK och grundas i de flesta fall på att hunden har en sjukdom eller defekt som gör att den inte ska gå i avel. 
Vi vill påminna dig som uppfödare och hundägare om att noggrant informera dig om vad som gäller både vid ansökan av avelsspärr men även om de begränsade möjligheterna att häva densamma. 
Mer information om spärr för avel finns i SKKs registreringsregler. 


 
Stort intresse för hund- och kattforskning 

Den 21 november 2015 arrangerades seminariet "Forskning till nytta för hund & katt" i Stockholm. Under dagen hölls 50 spännande föreläsningar för 400 intresserade deltagare. Genom åtta miniseminarier och en posterutställning fick deltagarna en inblick i nordisk forskning om hund och katt från de senaste tio åren.
Gemensamt för dessa forskningsprojekt är att de alla har genomförts helt eller delvis genom anslag från Agria och SKK Forskningsfond.
 

Svenska Kennelklubben • 163 85 Spånga • 08-795 30 00
 

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Sunday the 16th - Klint & Klant Konsult.