Svenska Boxerklubbens valphänvisningsregler

(Gällande fr.o.m. 10 mars 2019)

Uppfödaren

 • Är medlem i Svenska Boxerklubben. Detta gäller samtliga som står som uppfödare för kullen
 • Följer Svenska Kennelklubbens grundregler, riktlinjer, policys och djurskyddslagstiftningen, Jordbruksverket, samt Svenska Boxerklubbens krav och rekommendationer
 • Finns med i Svenska Boxerklubbens uppfödarregister

Uppfödarens webbplats

 • Får ej innehålla kränkande eller ofördelaktig text mot person, hundorganisation etc.
 • Innehållet ska i huvudsak handla om kenneln/uppfödaren och information om rasen

Sociala media

 • Svenska Boxerklubben tillämpar nolltolerans mot kränkande och ofördelaktig text på sociala media och mot näthat mot personer och hundorganisationer

Föräldradjuren

ska omfattas av följande innan parning:

Hälsa

Höftleder

HD-index tillämpas

 • Båda föräldradjuren ska vara höftledsröntgade med grad A, B eller C
 • HD-index för den planerade valpkullen måste vara 100 eller högre. Index räknas vid parningstillfället som (index mor + index far) delat med 2
 • För utländska avelsdjur utan svenskt HD-index gäller att de ska vara röntgade med grad A eller B, den svenska/svenskägda hundens index ska vara lägst 100
 • För importerade hundar som är registrerade i Sverige, samt utländska hundar som innehar svenskt index, gäller svenskt index

Knäleder

 • Svenska Kennelklubbens avelskommittee har beslutat att inte längre avläsa knäleder på boxer från 1 juli 2019.
  I dagsläget arbetar Boxerklubben med att kartlägga knäledsproblem på vår ras. Mer info kommer fortlöpande.

Hjärtundersökning

 • Båda föräldradjuren ska vara hjärtavlyssnade med auskultation utförd av steg 1-specialist alt ultraljud utfört av veterinär med godkänd kompetens
  Godkänd grad för valphänvisning är grad 0, 1, 2

Instruktioner för hjärtavlyssning

Ryggröntgen

Röntgen av ryggraden för att undersöka förekomst av spondylos. Gäller hundar födda 1 januari 2016 och senare.

 • För valphänvisning gäller att det svenska avelsdjuret är röntgat efter 2 års ålder
 • Avläsning av ryggröntgen ska göras i Tyskland, enligt anvisningar från Svenska Boxerklubben
 • Endast känd status gäller för valphänvisning
 • För utländska avelsdjur gäller hemlandets regler

Instruktioner för spondylosröntgen

Exteriör

 • Utställd med kvalitetspriset ”very good” på officiell utställning eller godkänd vid exteriörbeskrivning

Mentalitet

 • Genomförd mentalbeskrivning, MH, med kryss i alla rutor
  Hundar med kryss i följande rutor kan inte omfattas av valphänvisning; 
  • Ruta 1 kontakt hälsning
  • Ruta 1 kontakt hantering
  • Ruta 4-5 skott

alternativt:

 • Genomfört mentaltest, MT, med godkänd mentaldel
  Hundar med kryss i följande rutor kan inte omfattas av valphänvisning;
  • Ruta 1 social självsäkerhet
  • Ruta 1 social nyfikenhet
  • Ruta 1 eller 2 imponer/hotbeteende

Tik får inte starta på någon form av mentalprov när parning har skett.

Utländska avelsdjur ska omfattas av mentalprov

 • MH, ZTP, BH och likvärdiga mentalprov i hundens hemland, samt IPO och andra internationella prov som kräver BH eller likvärdigt mentalprov före start.

För utländsk hund ska kopia på röntgen samt mentalprov/arbetsprov sändas till Boxerklubbens valphänvisning innan hänvisning kan ske.

Allmänt

Viktigt att beakta i avel

Uppfödaren är skyldig att känna till, och följa, såväl SKK:s som Svenska Boxerklubbens rekommendationer angående Brakycefali

Svenska Boxerklubben uppmanar uppfödare av boxer att:

 • Använda hundar med mindre utpräglad kortskallighet i avel.  Enligt boxerns rasstandard ska nosryggens längd förhålla sig till skallens längd som 1:2, mätt från nosspetsen till inre ögonvrån, respektive från inre ögonvrån till nackknölen. Det är viktigt med korrekt noslängd.
 • Ta hänsyn till vidden på näsborrarna som påverkar andningen och värmetålighet.  

Avseende instruktioner och remiss/intyg för hur spondylosröntgen ska göras och vilka blanketter som ska tas med till röntgande veterinär, ta kontakt med kommittén för Avel och Hälsa, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  så skickar vi materialet. Detsamma gäller för hjärtauskultation.