bannerOnlo

Välkommen till Övre Norrlands lokalområde

Vårt lokalområde är det största till ytan och vi har idag 29 medlemmar.

Några av våra mål som lokalklubb är att:

  • Vi ska vara det naturliga klubbvalet för alla Boxerägare i Övre Norrland
  • Erbjuda MH, utbildning och träning av olika slag
  • Vi ska stimulera medlemmar att delta i dessa och andra aktiviteter
  • Ordna attraktiva aktiviteter som riktar sig till alla medlemmar
  • Öka antalet medlemmar samt behålla befintliga

Årsmöte  

Varje år har ÖNLO ett årsmöte

  • Årsmötet hålls i februari
  • I anslutning till årsmötet ordnas en kurs utifrån ett aktuellt och intressant tema
  • Lokalen för årsmötet är anpassat för att våra hundar ska kunna var med

Medlemsträffar

Varje vår och höst erbjuds alla medlemmar till en utbildningsdag i sök-, spår- eller lydnadsträning av våra egna duktiga instruktörer till ett självkostnadspris.

fb