AS Bloggen

puffAsInfo

Här lägger Avdelningsstyrelsen (AS) upp stora och små nyheter som vi jobbar med för tillfället.
Funderar ni över något är ni välkomna att kontakta oss i styrelsen.
 
Tyvärr har det uppstått problem med kurslitteraturen till vår planerade mentalutbildning.
Trots efterforskningar går det inte att få fram den boken utbildningen grundar sig på.
Vi måste därför flytta fram utbildningen tills vi löst ovan problem.

Mvh Styrelsen

"Inför fullmäktigemötet hade Boxersverige nåtts av sorgebeskedet att Ann Wanker, Twinbox kennel, avlidit efter en tids sjukdom. Ordförande Åsa Danielsson inledde mötet med att be alla delta i en tyst minut för att hedra minnet av Ann.

Även minnet av den under 2020 avlidna Erica Blomberg, Hausse kennel, hedrades vid detta tillfälle.

Allt blir så påtagligt när personer som många av oss känner och har en relation till, avlider. Plötsligt är allt för sent. Det som skulle ha sagts får förbli osagt. Telefonsamtalet som sköts upp ”till sedan” förblir för evigt uppskjutet. Dagen kommer aldrig tillbaka. Men utanför fortsätter livet…"

Klicka här för att ta del av hela referatet från Boxerfullmäktige 2021

bildRefBr20210321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelningsstyrelsen 2021

Ordförande Åsa Danielsson
Vice ordförande Maritha Östlund Holmsten
Kassör Eva Smedjeborg 
Sekreterare Kristin Bergström
Ledamot Anders Härnman
Ledamot Git Jonare 
Ledamot Emma Silén 
Suppleant Maria Nilsson 
Suppleant Åsa Nilsson
 
Planering pågår för att genomföra flera utbildningar via webben/Zoom under året. 
 
Det som ligger i pipline just nu är följande: 
 
  • Uppfödarutbildning
  • Föreningsteknik/kunskap
  • Mentalitet
  • Anatomi
Har ni önskemål om flera utbildningar som kan genomföras via webb/Zoom hör av er till någon i AS!
 
Boxerfullmäktige 2021
AS har tillsammans med ansvariga för våra kommittéer nu sammanställt alla handlingar inför Boxerfullmäktige.
Dessa är nu utskickade till våra lokalområdens styrelser.
Boxerfullmäktige kommer i år att genomföras digitalt den 28 mars. 
AS har beslutat att endast genomföra Boxerfullmäktige den 28 mars, LO-konferensen kommer att genomföras vid senare tillfälle.
 
Vandringspriser 2019
Då vi kommer att ha BF digitalt i år kommer vi inte kunna lämna ut VP för 2019 (tyvärr har dom inte kunnat delats ut under 2020 då alla våra arrangemang blivit inställda).
Därför kommer nu att priserna skickas per post till alla vinnarna.
 
Sv. Boxerklubben/ AS gratulerar till ett fint arbete!

sbkLogoI SBK-info från januari finns viktig info för alla klubbaktiva.

Länk till SBK-info januari 2021

Avdelningsstyrelsen har fått information från valberedningen att deras förslag
kommer oss tillhanda 31/12 och kommer då att redovisas så fort som möjligt.

Nu har vi tillgång till att ha ZOOM möten i vårt föreningsarbete i stort och smått!

Vi har fått tillgång till en licens via SBK till ZOOM, ett mycket enkelt program att använda vid möten via nätet. Tanken är nu att vi ska utnyttja detta så mycket vi kan i corona tider!
 
Planerar ni ett styrelsemöte, arbetsmöte mm och vill ha det "säkert " via nätet? Då mailar ni maria.nilsson@boxerklubben.org i god tid före mötet, så kommer hon lägga upp mötet på ZOOM och skicka ut en länk till ansvarig för mötet. Den ansvariga skickar sedan ut länken till deltagarna.
 
Frågor besvaras av Maria - maria.nilsson@boxerklubben.org
 

bloggNyhetsbrevAsSept2020

2020 - 05 - 24

Denna vår har allt ställts på spets i och med Covid-19 och det har naturligtvis också inneburit förändringar för Boxerklubben och våra aktiviteter. Mer eller mindre all planerad verksamhet har fått flyttats fram eller helt ställts in.

Boxerlägret samt Boxer-SM är inställt och även de flesta av Boxerklubbens utställningar. 

Boxerfullmäktige genomfördes digitalt den 17 maj och det gick riktigt fint även om det kändes underligt att inte träffa alla deltagande medlemmar. Inga motioner fanns att besluta om och alla deltagare verkade ha läst igenom handlingarna och var förberedda. Tyvärr så har ÖNLO inte lyckats få ihop en styrelse 2020 vilket innebär att dessa medlemmar kommer få ett mail om förfrågan om lokalområdestillhörighet. Vi får hoppas att vi i framtiden kan ha en styrelse längst upp i norra Sverige igen.

Jag vill hälsa tre nya AS medlemmar välkomna, Emma Silén, Camilla Johansson och Maria Nilsson! Presentation kommer på hemsidan samt i Boxerbladet.

Lotta Ullid kommer att fortsätta att vara medlemsansvarig och vara adjungerad till AS.

Vår förhoppning är att vi har möjlighet att genomföra en Uppfödarträff sista helgen i månadsskiftet oktober/november som planerat. Vi behöver verkligen samlas kring vår ras framtid och jag ser fram emot att våra uppfödare samt blivande uppfödare och andra intresserade medlemmar är intresserade att delta.

Nu får vi hoppas att hälsoläget i Sverige och runt om i världen förbättras och att ni medlemmar får en fin sommar med era boxrar

Sommarhälsningar Åsa Danielsson