"Inför fullmäktigemötet hade Boxersverige nåtts av sorgebeskedet att Ann Wanker, Twinbox kennel, avlidit efter en tids sjukdom. Ordförande Åsa Danielsson inledde mötet med att be alla delta i en tyst minut för att hedra minnet av Ann.

Även minnet av den under 2020 avlidna Erica Blomberg, Hausse kennel, hedrades vid detta tillfälle.

Allt blir så påtagligt när personer som många av oss känner och har en relation till, avlider. Plötsligt är allt för sent. Det som skulle ha sagts får förbli osagt. Telefonsamtalet som sköts upp ”till sedan” förblir för evigt uppskjutet. Dagen kommer aldrig tillbaka. Men utanför fortsätter livet…"

Klicka här för att ta del av hela referatet från Boxerfullmäktige 2021

bildRefBr20210321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelningsstyrelsen 2021

Ordförande Åsa Danielsson
Vice ordförande Maritha Östlund Holmsten
Kassör Eva Smedjeborg 
Sekreterare Kristin Bergström
Ledamot Anders Härnman
Ledamot Git Jonare 
Ledamot Emma Silén 
Suppleant Maria Nilsson 
Suppleant Åsa Nilsson