Avdelningsstyrelsen har fått information från valberedningen att deras förslag
kommer oss tillhanda 31/12 och kommer då att redovisas så fort som möjligt.