Det verktyg som kommer att användas för årsmötet är Zoom. Mötet nås via länk som skickas ut till de medlemmar som anmält sig till mötet.
Teknisk ansvarig för mötet: Erik Sundberg, kassor@slo.boxerklubben.org.

Under mötet begär deltagare ordet genom funktionen att räcka upp handen i Zoom.

Beslut fattas i första hand genom acklamation, vilket innebär att deltagare säger ja eller nej. Om beslut behöver fattas med öppen votering går rösträknarna genom röstlängden och ber varje deltagare lägga sin röst.
Vid behov av sluten votering skickar en av rösträknarna ut ett mail till samtliga deltagare med frågan om röstningen. Varje deltagare svarar då på mailet och därefter räknar rösträknarna samman rösterna och meddelar årsmötet.

Nedan finns årsmötesförhandlingarna för SLOs årsmöte 2022.

Dagordning

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022