datorRivaÄr du en webmaster?

Tycker du att det är viktigt med kommunikation och bra information? Och tycker du att det är roligt att hänga med i allt som händer i boxervärlden? Då kanske du vill bli Boxerklubbens nya webmaster! 

Att vara webmaster är enkelt uttryckt att vara klubbens IT-avdelning. Webmaster är en teknisk roll där man ansvarar för att hålla klubbens sajter på nätet funktionsdugliga vilket t ex kan innebära installation och/eller uppdatering av CMS-verktyget Joomla!, skapande av nya (sub)domäner, installation av nya program och moduler, återställande av backup mm.

Webmaster arbetar tätt samman med webredaktionen. Det är de som sköter alla uppdateringar av information på vår webb. Webmaster ska även kunna bistå webredaktionen med råd och förslag på hur olika tekniska utmaningar kan lösas.

Webmaster ansvarar även för den tekniska administrationen och att vid behov skapa nya eller uppdatera befintliga mailadresser och skapa databaser.

Webmaster ansvarar även för att i största möjliga mån hålla klubbens sajter fria från intrång och skadlig kod samt för att vidta åtgärder om klubben drabbas.

Det ingår även i arbetsuppgifterna att bistå klubben och föreslå och implementera tekniska lösningar som styrelse, kommittéer m fl kan använda i sitt arbete. Som webmaster bör man ha grundläggande kunskap i t ex vanliga produkter som php, css, html, sql,  JavaScript, jQuery och Joomla!.

Intresserad?

Anmäl ditt intresse till as@boxerklubben.org. Har du frågor om uppdraget, kontakta webredaktion@boxerklubben.org.