Anmälan Nordiskt BoxerSeminarium

puffNordisktBoxerseminarium

Välkommen att anmäla till  Nordiskt BoxerSeminarium som hålls 23-24 november på Best Western Arlanda Hotellby

När du gjort din anmälan så räknar du samman den summa du ska betala och betalar in den till
Svenska Boxerklubben PG 27 109-8

Deltagare från Finland, Norge eller Danmark betalar in via IBAN SE12 9500 0099 6042 0027 1098.

OBS! Märk din inbetalning med "seminarie" och ditt namn, för- och efternamn. 

Anmälan är bindande och betalning ska vara inne senast 13 oktober. 

Sista anmälningsdag 13 oktober.

Frågor

Åsa Danielsson, ordf i Svenska Boxerklubben: +46 70 667 21 76, ordf@boxerklubben.org