GDLOs årsmöte hålls den 16 februari kl 14.
Platsen för mötet är Svarvargatan 26 i Sandviken, på Mellanskogskontoret.

Har du några frågor? Ring Anette: 070-370 16 73.

Varmt välkomna!