Klicka på annonsen så kommer du till sida med mer info och länk till föreläsningen. Boka in den här kvällen!

OBS! Föreläsningen kommer att spelas in och publiceras på Boxerklubbens sida för Box Cancer.

forelasningBoxCancerNov