Skriv ut

Forester Johnssons Vandringspris

Forester Johnssons Vandringspris instiftades 1966 till minne av boxerentusiasten Forester Johnsson, vilken var en av de drivande krafterna bakom Svenska Boxerklubbens tillkomst.

Priset består av en Boxerstatyett på träsockel och tillfaller för året den Boxer, vilken under kalenderåret på av SBK anordnade officiella bruksprov erhållit flest poäng enligt följande poängberäkningssystem.

 • Godkänd  Appellklass, 2 poäng
 • Uppflyttad  till Lägre klass,  4 poäng
 • Godkänd Lägre klass, 3 poäng
 • Uppflyttad till Högre klass, 5 poäng
 • Godkänd Högre klass, 4 poäng
 • Uppflyttad  till Elitklass, 6 poäng
 • Godkänd Elitklass,  5 poäng
 • Certifikatpoäng,  7 poäng
 • Certifikat,  8 poäng
 • CACIT , 10 poäng
 • Bruks-SM 3:e placering, 8 poäng
 • Bruks-SM 2:a placering, 10 poäng
 • Bruks-SM 1:a placering, 12 poäng
 • Priset är ständigt vandrande.

 

Högst tre (valfria) av hundens resultat tas med vid poängberäkning. Om två hundar uppnår samma poäng avgör högsta medelpoäng beräknad på SBK's poängberäkningssystem. Skulle ändå lika poäng uppnås för två hundar, avgör högsta medelpoäng på specialmomenten. Om certifikat och CACIT eller certifikatpoäng och certifikat tilldelas hund vid samma tävling räknas endast det resultat som ger högsta poäng,  dvs CACIT respektive certifikat. Vad gäller placeringar 1-3 vid Bruks-SM tillgodoräknas endast poäng för dessa och ger således inga poäng för själva bruksprovsresultatet. Hundens ägare ska vara medlem i Svenska Boxerklubben. Hundens ägare ombesörjer och bekostar gravering av priset.

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Sunday the 16th - Klint & Klant Konsult.