Skriv ut

Vandringspriset Lydnadsboxern

Svenska Boxerklubbens VP lydnadsboxern är ständigt vandrande. Priset består av en mässingstallrik med stativ och tillfaller för året den Boxer, vilken under kalenderåret, på officiella lydnadsprov erhållit flest poäng enligt följande poängberäkningssystem.

 • Uppflytt lkl startklass,  2 poäng
 • 2:a pris lkl I,  2 poäng
 • 3:e pris lkl 2,  2 poäng
 • 3:e pris lkl 3,  2 poäng
 • 2:a pris lkl 2,  3 poäng
 • 1:a pris lkl 1,  4 poäng
 • 2:a pris lkl 3,  4 poäng
 • 1:a pris lkl 2,  6 poäng
 • 1:a pris lkl 3,  7 poäng
 • SM deltagande,  8 poäng
 • SM 3:e placering,  10 poäng
 • SM 2:a placering,  12 poäng
 • SM 1:a placering,  14 poäng

 

Vid poängberäkning räknas hundens 3 (valfria) bästa resultat. Om två hundar skulle uppnå samma poängtal avgör högsta medelpoäng (poängsumman dividerad med koefficientsumman). Skulle ändå lika poäng uppnås, räknas ett fjärde resultat med. Vad gäller poäng för deltagande/placering vid SM tillgodoräknas endast poängen för det och ger således inga poäng för själva resultatet. Hundens ägare ska vara medlem i Svenska Boxerklubben. Hundens ägare skall själv ombesörja och bekosta gravyr.

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Sunday the 16th - Klint & Klant Konsult.