Skriv ut

Vandringspriset Bästa Avelstik

Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse beslutade på sitt möte den 2-3 december 2000 att instifta ett Vandringspris till Bästa Avelstik. Priset består av en pokal. Priset tilldelas den tik som vid årets slut har placerat sig högst på listan över "Bästa Avelshund" enligt statuterna ovan. Har en tik, vid årets slut, flest poäng enligt statuterna för "Bästa Avelshund" vinner hon båda vandringspriserna det året.

Avelstikens ägare ska vara medlem i Svenska Boxerklubben.

Ägaren till den vinnande tiken ombesörjer och betalar gravering av priset

Priset är ständigt vandrande men pokalen byts ur vart tionde år. Den gamla pokalen tillfaller ägaren till den tik som har flest inteckningar under perioden. Om två eller fler tikar har samma antal inteckningar tillfaller priset den ägare (kan ha vunnit med olika tikar) som har flest inteckningar. En bok/pärm ska upprättas för historikens skull. Tävlingsperiod, tikens namn och ägare ska framgå, gärna också ett foto på tiken. Tävlingskommittén ansvarar för att boken/pärmen uppdateras vart år och den ska förvaras på kansliet. Svenska Boxerklubbens avdelningsstyrelse har tolkningsföreträde.

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Sunday the 16th - Klint & Klant Konsult.