Svenska Boxerklubbens Vandringspriser

För att tävla om Svenska Boxerklubbens Vandringspriser gäller följande btr medlemskap.

Hundens ägare ska vara Förbundsmedlem i SBK. Medlemskap måste finnas i Boxerklubben - antingen genom att vara Förbundsmedlem genom Boxerklubben eller vara Förbundsmedlem genom SBK/Lokalklubb och därutöver delbetala medlemskap i Boxerklubben.

Obs. Medlemskapet ska vara giltigt fr.o.m första tävlingstillfället och till årets slut för att tillgodoräkna sig poängen till Boxerklubbens Vandringspriser.

 


 

Boxerklubbens vandrings- och minnespriser 2017

peggieCeder2017B

bestVet2017B

 


 

Svenska Brukshundklubbens Vandringspris till Bästa Allround Boxer

Priset skänkt av Svenska Brukshundklubben vid Svenska Boxerklubbens 40-årsjubileum. 

Läs mer...

 


Vandringspriset Bästa Avelshund

Priset består av en pokal i blått och mässing stående på en marmorfot. Poäng sammanräknas för hundar fallna efter samma avelshund. En och samma avkomma kan ingå i poängberäkningen för både en hane och en tik.

Läs mer...

 


Ragnar Borgefors Vandringspris till Bästa Avelshane

Priset består av en  trätavla, en huvudstudie av Boxellas Yahoo, är gjord av Bengt Larsson i Jönköping. 

Läs mer...

 


Forester Johnssons Vandringspris

Priset består av en Boxerstatyett på träsockel och tillfaller för året den Boxer, vilken under kalenderåret på av SBK anordnade officiella bruksprov erhållit flest poäng enligt följande poängberäkningssystem.

Läs mer...

 


Vandringspris till Bästa Veteran

Beslutet att instifta detta pris är taget på Avdelningsstyrelsens möte i Örebro 1999-01-09. Priset består av en pokal.

Läs mer...

 


Vandringspriset Lydnadsboxern

Svenska Boxerklubbens VP lydnadsboxern är ständigt vandrande. Priset består av en mässingstallrik med stativ och tillfaller för året den Boxer vilken under kalenderåret erhållit flest poäng på officiella lydnadsprov .

Läs mer...

 


Vandringspris till Bästa IPO/ BSL-Boxer

Priset består av en pokal som tillfaller årsvis den boxer, vilken under kalenderåret på officiella tävlingar erhållit flest poäng.

Läs mer...

 


Barbro Rydins Minnespris

Minnespriset tilldelas den hund som uppnår flest poäng totalt på Peggie Ceder och Forester Johnsson.

Läs mer...

 


Vandringspriset Bästa Avelstik

Priset består av en pokal. Priset tilldelas den tik som vid årets slut har placerat sig högst på listan över "Bästa Avelshund".

Läs mer...

 


Vandringspriset Bästa Uppfödare

Priset består av ett mässingsfat - ca. 20cm i diameter. 

Läs mer...

 


Alf och Christina Gunnerfälts Vandringspris

Priset består av en tenntallrik och belönar den allround meriterade boxern. 

Läs mer...

 


Peggie Ceders Minnespris

Priset består av en tenntallrik och tilldelas den vinstrikaste hunden på Svenska Boxerklubbens officiella utställningar under året. 

Läs mer...

 


Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Thursday the 22nd - Klint & Klant Konsult.