Prov- och tävling inkl. mental

Kommittén har till uppgift att

  • Varje år sammanställa LO:s program för Kornings- och Mentalbeskrivning, presentera detta för AS samt informera genom BB och webbplatsen
  • Ansvara för att uppgifter för bedömning av ansökningar om Sv. Boxerklubbens diplom och statyetter registreras och uppdateras
  • Upprätta underlag, i samarbete med AS, för utdelning av Sv. Boxerklubbens diplom och statyetter
  • Bevaka och informera och svara på frågor rörande mentalbeskrivning
  • Fungera som remissinstans i frågor rörande mentalbeskrivning
  • Bevaka de frågor rörande prov och tävling som uppkommer
  • Sköta uträkning av poäng till vandringspriserna
  • Se över statuter och tävlingsregler
  • Öka antalet mentalbeskrivna hundar inom rasen boxer.

Detta uppnår vi genom:

  • Informera uppfödare och ägare av boxer om vikten av att mentalbeskriva sina hundar. Detta sker via uppfödarträffar och riktad information.

Ev. frågor om prov- och tävlingskommittén besvaras av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SHU-medlemskap vid tävlingar

SBK's tävlingsavdelning vill informera om att ungdom (7-25 år) kan med enbart hundungdomsmedlemskap tävla på SBK:s alla tävlingar.

Länk till samarbetsavtalet mellan SHU och SBK: http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/stadgar_policyer/org_samarbetsavtal_shu_040130.pdf externalLink

 


 

Tävlingsresultat

Men funktionen Sök tävlingsresultat internalLink kan du söka bland inrapporterade tävlingsresultat oavsett vilken kategori de tillhör. 

Alla tävlingsresultat är skapade baserat på av medlemmarna lämnade uppgifter och Svenska Boxerklubben tar ingen ansvar för riktigheten i dessa.


 

Har du varit ute och tävlat? Anmäl ditt resultat här! internalLink 

Innan du gör det så var snäll och läs "Att anmäla resultat"! 

 

 

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Friday the 19th - Klint & Klant Konsult.