Skriv ut

Lokalområde

Svenska Boxerklubben består av nio lokalområden, från norr till söder. Vilket lokalområde du hör till styrs av vilket postnr du har. Det går att byta lokalområde om det finns en anledning till att du vill detta. Detta går dock endast att göra i samband med förnyelse av medlemskap. Man kan alltså inte göra det mitt i en period.

Koppling mellan LO och postnr

SLO: 200 00 - 299 99

VLO: 300 00 - 329 99 samt 400 00 - 549 99

ÖGLO: 330 00 - 399 99 samt 550 00 - 579 99

NVLO: 650 00 - 719 99

MÖLO: 580 00 - 619 99, 630 00 - 649 99 samt 720 00 - 739 99

ÖLO 100 00 - 199 99, 620 00 - 629 99 samt 740 00 – 769 99

GDLO: 770 00 - 819 99

MNLO: 820 00 - 899 99

ÖNLO: 900 00 - 999 99

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Friday the 18th - Klint & Klant Konsult.