Skriv ut

Renal dysplasi

Svenska Boxerklubben uppmärksammade i slutet av 90-talet att njursjukdomen Renal Dysplasi förekommer i rasen. Mellan 1992-2005 har 22 konstaterade sjukdomsfall och därmed 38 identifierade anlagsbärare av RD rapporterats. 

RD är en ärftlig defekt där hunden föds med underutvecklade njurar. Detta leder till att njurarna inte når full kapacitet t.ex. vad gäller rening av kroppens avfallsprodukter eller produktion av hormonet erytropoetin, vilket är nödvändigt för att kunna bilda röda blodkroppar. Sjukdomssymptomen, som inte skiljer sig från dem som uppstår vid andra njursjukdomar, är framför allt ökad törst och urinering, aptitlöshet och avmagring, kräkningar, diarré och uttorkning.

För att ställa säker diagnos och därmed särskilja RD från andra njursjukdomar, krävs mikroskopisk undersökning av njurvävnad, s.k. njurbiopsi på levande hund eller vid obduktion. Det är därför av stor vikt att avlidna hundar med misstänkt RD obduceras. Det finns idag internetaktörer som saluför DNA-test som sägs fria anlagsbärare. Dessa test är dock ej validerade av SKK. För att ett DNA-test ska vara giltigt i Sverige krävs bl.a att DNA tas via blodprov, ej swabtest (saliv). Forskning pågår på mycket hög nivå i samarbete mellan SLU och Broad Institute i USA, för att finna den muterade genen. Förhoppningen är kunna få fram ett vetenskapligt säkerställt DNA-test. För att hjälpa forskningen och därmed rasen är det av yttersta vikt att det på samtliga boxer som lider av njurproblem tas blodprov för DNA samt att alla boxer som avlivas på grund av njurproblem obduceras.

Rekommendationer till avelshygieniska åtgärder i dagsläget

  • Känd anlagsbärare, (dvs.föräldradjuren till hund som drabbats av RD) tas ur avel.
  • Drabbad individs kullsyskon/helsyskon skall endast med försiktighet användas i avel.
  • Kullsyskon/helsyskon till känd anlagsbärare skall om den används i avel, ej paras med annan känd anlagsbärares syskon eller avkomma.
  • Avkomma till känd anlagsbärare skall om den används i avel, ej paras med annan känd anlagsbärares avkomma.

BoxerJKD

BoxerJKD är en internationell grupp av boxerentusiaster som engagerat sig för att förhindra den globala spridningen av ärftlig, kronisk njursjukdom hos boxer (Juvenile Kidney Disease). I Sverige benämnt RD, tidigare PNP.

BoxerJKD.comexternalLink innehåller bl.a bred och djup information om alla aspekter av ärftlig, kronisk njursjukdom hos boxer, många länkar till vetenskapliga studier samt stamtavlor från flera länder över boxer som rapporterats ha producerat drabbade avkommor.  Sidan finns än så länge bara publicerad på engelska men uppfödare och andra intresserade bör ändå kunna få ut mycket information av innehållet.

 

Drabbade individer

Av klubben idag kända drabbade individer.(föräldrarna anses vara anlagsbärare)

 

SE20890/2017 Twinbox Absolut Grape NY
SE20893/2017 Twinbox Absolut Cherrys
S36190/2009 Honeybox Daydreamer
SE47324/2013 Diamanten
SE32061/2011 Writer's Quadamente Qrie
S24988/2009 Lyckovinstens Dixie
SE46609/2012 Birkeboxer Irja 
SE37599/2012 Mysslingens Zoo'E 
SE55955/2010 Star-Boss
S51966/2009 Debutant's That's My Girl
S33686/2009 Buffet's Ava Gardner
S36192/2009 Honeybox Delicious
S16015/2008 Swedbox Ockie
S52335/2007 Honeybox Athena
S22485/2008 Tsatsiki's Eija
S22484/2008 Tsatsiki’s Iikka
SE15259/2010 Tzambika
S64204/2006 Frontbox Alfons
S61588/2009 Emerton's Elfsbergs Amigo
S22490/2008 Tsatsiki's Matti
S36189/2009 Honeybox Dark Secrets
S57498/2006 Gold Stripes Molly
S38027/2009 Valsängen's Wilja
S11207/2008 Andilla's Crystal Clear
S36948/2008 Debutant's Real Surprise To Glowlen
S60975/2006 Mibox Delightful Darp
S17523/2004 Yoda's Cura Ut Valeas
S43208/2007 De la Pi's Piller
S37704/2007 Twinbox Thuu Of The Jungle
S11015/2007 Tinmax Arwen
S47375/2006 Black Brook Petula Clark
S65365/2005 Två Kronors Ögonsten Eira
S48483/2004 Soerhagens Themis
S57736/2006 Enchanter's Pärlans Pilutta Dej
S22019/2005 Briljants Carolina
S59984/2005 Nomina Ulla
S48146/2006 Riddles Qntal
S48154/2006 Sparring's Hillev
S48156/2006 Sparring's Hedda
S28782/2004 Två Kronors Yvoir Molly
S28781/2004 Två Kronors Yvette
S28779/2004 Två Kronors Yes Yoda
S28783/2004 Två Kronors Yatzy's Tara
S34343/2004 Pibox Read My Mind
S17529/2004 Yoda's Futurum Nobis Est
S34334/2003 Engelaiz Innovator
S38883/2003 Farickos Unibeth
S52277/2002 Marikarlos Hot White Lady
S30937/2002 Queensies Yatsy
S20761/2002 Teivik's Nime-Omana
S15542/2001 Millneth's Aretha Franklin
S10069/2001 Enchanter's Peyti's Principa
S52214/2001 Chevrolinas Quadrucci Di Ludwig
S47603/2001 Queensie's X-Isor
S25484/2000 Marikarlos C'est La Vie
S38052/1999 Farickos Nikitah
S30744/1998 Nelly
S44327/1998 Sparring's Busorama
S10817/1994 Ringside's Waiting For Magic
S36059/1993 Soerhagens Sage
S37951/1992 Hausse Bea

Externa länkar


SLU-info: RD hos boxer externalLink

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Monday the 20th - Klint & Klant Konsult.