Skriv ut
Senast uppdaterad onsdag, 14 juni 2017

Hjälplista ATIBOX 2018

>ver 1 2017-06-13

planeringsbild

Nedan finner ni en bruttolista över vilka resurser som behövs till Boxerklubben stora arrangemang i maj 2018 – att vara arrangör och värd för ATIBOX 2018.

Bruttolistan är en arbetslista som vi kallar ”Hjälplista ATIBOX 2018”. Som ni kommer att notera är den fortfarande väldigt "rå", så läs den med arbetsögonen på, är ni snälla!

Ringar 8 st

Se planeringsskiss.

Bemanning

En ansvarig för alla ringar + personal (många)

Uppgifter i ringarna

 • Ringservice
 • Etablering/avetablering ringar (dubbla rader ringband)
 • Justering ringar efter lördagens bedömning.
 • Sätta upp tälten, bord och stolar mm

Utrustning

 • Tält sponsring
 • Bord, stolar 
 • Laptop
 • Skrivare, utlämning av kritik efter bedömningens slut i respektive ring
 • Resultatredovisning (digitalt  alt. blädderblock)

Not: Här kommer det att behövas många funktionärer.
Ringservice innebär att några personer ansvarar för alla ringars "välbefinnande", kollar att det finns vatten till domare och ringsekreterare, tilltugg osv. Ger info till domare och ringsekreterare om tider, lunchbreak osv. Ser till att det är ordning och reda och rent och snyggt i och kring ringen. Ansvarar för att det finns stolar för andra domare och andra VIP-personer…, både vid varje ring och senare i finalringen.

Uppsamlingsring(ring 3)

Bemanning, 2 personer

Uppgifter i uppsamlingsringen

 • Lotsa domaren till ringen för förbedömning
 • Chipavläsning
 • Ställa upp hundarna i den ordning de ska gå in i ringen, ansvara för att det fungerar

Finalringen

Bemanning

2 - 3 personer

Uppgifter i finalringen

 • Göra snyggt till finalerna båda dagarna – sätta upp pokalerna på ett bord
 • Ställa ut priser till respektive final (foder och pokaler)
 • Serva domarna och andra i VIP-tältet (frukt och vatten/dricka/kaffe mm ska finnas tillgängligt.
 • Lotsa respektive domare ut i ringen för finalbedömningen och hålla ordning på domarna

Informationstält/sekretariat

Bemanning

ÖLO + flera andra

 • Bemannad fr.om fredagseftermiddag t.om söndagskväll.
 • Ansvarig + personal i tillräcklig mängd.
 • Språkkunniga – engelska och tyska är basen, men gärna också italienska, spanska, (ryska Tim Taylor)
 • Tillgång till veterinär – veterinär från närområdet, om det inte finns någon veterinär bland utställarna som kan stå till förfogande
 • Tillgång till sjukvårdspersonal (finns en sjuksköterska som anmält sig, kan ev behövas en till).

Uppgifter i informationstältet

 • Utlämning av nummerlappar, en katalog ingår i anmälningsavgift/per ägare + doggybag+bajspåsar. (Troligen kommer det att vara en påse som ska förmärkas med respektive hunds katalognummer. Påsen ska ”prepareras” med nummerlapp, bajspåsar och annat som Jills gäng (och kanske andra) kan ordna till ”goodibagen” 
 • Katalogförsäljning till utställare och besökare
 • Kontroll WCC
 • Vid behov kontroll vaccination
 • Försäljning av Boxerklubbens egna grejer, t.ex. kepsar och T-shirt och kanske annat särskilt framtaget för det här tillfället.
 • Vara spindeln i arrangemanget och ha koll på det mesta och lite till.

Utrustning

 • Tält
 • Nummerlappar
 • och allt annat enligt ovan.

Not.:Den här funktionen är väldigt mycket spindeln i nätet. Bemanning hela tiden av tillräckligt många personer.

Försäljningsställen

Bemanning

Ansvarig på plats, 1-2 personer

Uppgifter och övrigt

 • Information på hemsidan
 • Storlek, ytåtgång, tillgång till el
 • Ingen avgift, skänka priser
 • Hjälp gärna till med att tipsa om försäljare som ni tror kan vara intresserade av att närvara.
 • Även samordna mat- och dryckesförsäljare på plats och lotsa dem till respektive ställen.

Parkering

Södra parkeringen

Endast för personbilar och för utställare, personal, se planeringsplan.

Bemanning

Ansvarig + personal i tillräcklig mängd.

Uppgifter för de som arbetar med parkeringen:

Öppnas fr,om fredag kl ???

 • Storlek ca 300 m x 40 m,Tre rader, 2,4 m x 5 m= 375 bilar. En rad 3,2 m x 5 m= ca 100 bilar modell större. Totalt 475 bilar.
 • Undersök med Malmö Stad vid behov utökning av parkeringsyta (Anders)

Norra parkeringen

Allmän, för både besökare och utställare.

Uppställning husbilar, husvagnar i direkt anslutning till utställningsområdet

Se planeringsplan.

Bemanning

Ansvarig + 2 – 3 personer

Uppgifter för uppställningsplatsen

 • Ca 80 platser, högst.
 • Tid torsdag – måndag.
 • Undersök med Malmö Stad vid behov utökning av uppställningsytan (Anders)
 • Tillgång till toaletter o WC, sopkärl
 • El för ca 30 platser (får delas med flera)
 • Pris?? Maritha undersöker med First Camping för att sätta lämplig avgift.
 • Föranmälan av plats genom webbplatsen atibox2018.org
 • Sätta ut sopkärl och soppåsar i tillräcklig mängd.
 • Informera om toaletter och duschmöjligheter

Städning

Bemanning

Ansvarig + tillräckligt med personal

Uppgifter för städfunktionärer

 • Kontinuerlig städning dagtid
 • Städning lördagskväll och söndagskväll.

Utrustning

 • Sopkärl + sopsäckar
 • Utrustning (fimplådor, bajspåsar)

Etablering/avetablering utställningsområdet

torsdag – måndag, se även under punkt "Ringar 8 st"

Bemanning

Ansvarig + större antal person

Kan samordnas tillsammans med punkt 1, eller ha en särskilt grupp för ändamålet.

ATIBOX fest - gala dinner (program) + ansvara för ATIBOX Meeting, Round table och General Assembly

Vi söker ett par driftiga och självgående och ansvarsfulla personer med stor servicevilja och glatt humör.Ni ska fungera som värdar/värdinnor vid Round table, General Assembly samt hålla i trådarna vid gala dinner (lördagens middag)

Uppgifter

 • Hålla koll och ordning på ev talare
 • Hålla ordning vid maten (ordning för vilka bord som hämtar mat osv)
 • Lotsa matgäster till platsen för galadinner (om det inte blir stranden)
 • Kanske lite toastmasterfunktion och allt annat som ingår i ett värd/värdinneskap
 • Ha kontakt med ev discjockey

Öppna funderingar

 • Vi för diskussioner med olika tänkbara matleverantörer. ”Drömmen” är att kunna ha ett stort tält på stranden för galadinner (med värme) om det går att ordna så. Annars blir galadinner på annan plats.
 • ATIBOX Meeting, General Assembly kanske i Kallbadhuset, eller Turning Torso
 • Vi söker även en person som kan hålla kontakt med de matförsäljare vi hoppas kunna ha på plats under båda dagarna.

Mer info kommer att komma löpande – dels i direktutskick till lokalområdena och dels via FB-sidan ATIBOX 2018 – Steward - funktionärer

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Sunday the 16th - Klint & Klant Konsult.