Skriv ut
Publicerad

Rättelse

Det smög sig in ett fel i rapporten från Boxerfullmäktige och LO-konferensen i Boxerbladet 1 2017. Den nya reviderade RAS (Rasspecifika Avelsstrategi) har arbetats fram av Kommittén för Avel och Hälsa och godkänts av AS (avdelningsstyrelsen). Beslutsgången sker sedan enligt följande:

“Aktuell specialklubb/avtalsansluten klubb godkänner RAS och skickar in den reviderade versionen till SKK/AK som utser granskare som skriver ett utlåtande och föreslår fastställan eller återremittering.”

 

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Tuesday the 19th - Klint & Klant Konsult.