Skriv ut
Publicerad

Reviderade regler för valphänvisning

De reviderade reglerna gäller fr.o.m. 1 juni 2017.
Reglerna för hjärtundersökning och ryggröntgen gäller fr.o.m. 1 januari 2018.

För registrering av valpar gäller Svenska Kennelklubben/SKKs registreringsregler. Alla uppfödare är skyldiga att känna till dessa och löpande hålla sig informerad om vad som gäller inför registrering av varje kull. SKKs registreringsregler finns att läsa om på www.skk.se. Dessa kan också rekvireras från SKK, tel 08-795 30 00.

Svenska Boxerklubbens valphänvisning omfattas av ett eget regelverk som gäller för att få valphänvisning via Svenska Boxerklubben. Dessa har reviderats i januari 2017.

Svenska Boxerklubbens valphänvisningsregler

Uppfödaren

 • Är medlem i Svenska Boxerklubben. Detta gäller samtliga som står som uppfödare för kullen.
 • Följer Svenska Kennelklubbens grundregler, riktlinjer, policys och lagar samt Svenska Boxerklubbens krav och rekommendationer.
 • Finns med i Svenska Boxerklubbens uppfödarregister.

Uppfödarens webbplats

 • får ej innehålla kränkande eller ofördelaktig text mot person, hundorganisation etc.
 • innehållet ska i huvudsak handla om boxer och information om boxerrasen

Sociala media

 • Svenska Boxerklubben tillämpar nolltolerans mot kränkande och ofördelaktig text på sociala media och mot s.k. näthat  mot personer och hundorganisationer

Föräldradjuren

ska omfattas av följande innan parning:

Hälsa

Höftleder

HD-index tillämpas

 • Båda föräldradjuren ska vara höftledsröntgade med grad A, B eller C
 • HD-index för den planerade valp- kullen måste vara 100 eller högre. Index räknas vid parningstillfället som (index mor + index far)/2. 
 • För utländska avelsdjur utan svenskt HD-index gäller att dessa ska vara röntgade med grad A eller B. 
  Den svenska/svenskägda hundens index ska vara lägst 100.
 • För importerade hundar som är registrerade i Sverige, samt utländska hundar som innehar svenskt index, gäller svenskt index.
Knäleder
 • Båda föräldradjuren ska vara röntgade med grad U.A.
 • Krav på knäledsröntgen gäller inte avelsdjur utanför Norden (se SKK,s regler för registrering)
Hjärtundersökning
 • Båda föräldradjuren ska vara hjärtavlyssnade med auskultation utförd av steg 1-specialist alt ultraljud utfört av veterinär med godkänd kompetens.  
  Godkänd grad för valphänvisning är grad 0, 1, 2
Ryggröntgen

Röntgen av ryggraden för att undersöka förekomst av spondylos

Gäller hundar födda 1 januari 2015 och senare.

 • För valphänvisning gäller att det svenska avelsdjuret är röntgat efter 2 års ålder
 • Avläsning av ryggröntgen ska göras i Tyskland, enligt anvisningar från Svenska Boxerklubben
 • Endast känd status gäller för valphänvisning
 • För utländska avelsdjur gäller hemlandets regler. 

Exteriör

 • Utställd med kvalitetspriset very good på officiell utställning eller godkänd vid exteriörbeskrivning.

Mentalitet

 • Genomförd mentalbeskrivning (MH) med kryss i alla rutor
  Hundar med kryss i följande rutor kan inte omfattas av valphänvisning:
  • Ruta 1 kontakt hälsning
  • Ruta 1 kontakt hantering
 • Föräldradjur som startat vid mentaltest (MT) och har kryss i följande rutor kan inte omfattas av valphänvisning
  • Ruta 1 social självsäkerhet
  • Ruta 1 social nyfikenhet 
  • Ruta 1 & 2 imponer/hotbeteende
 • Tik får inte starta på någon form av mentalprov när parning har skett. Se SKKs och SBKs regelverk. 

Utländska avelsdjur ska omfattas av mentalprov. Något av följande gäller: 

 • MH, ZTP, BH och likvärdiga mentalprov i hundens hemland, samt IPO och andra internationella prov som kräver BH eller likvärdigt mentalprov före start.

För utländsk hund ska kopia på röntgen samt mentalprov/arbetsprov sändas till Boxerklubbens valphänvisning innan hänvisning kan ske.

Allmänt

Viktigt att beakta i avel 

Uppfödaren är skyldig att känna till, och följa, såväl SKK,s som Svenska Boxerklubbens rekommendationer angående Brakycefali - kortskallighet.

Svenska Boxerklubben uppmanar uppfödare av boxer att:

 • Använda hundar med mindre utpräglad kortskallighet i avel. För boxerns del proportionerna 1:2 i huvudet = förhållandet nosrygg -huvud ska vara 1:2, dvs nosryggen ska vara 1/3 av hela huvudets längd.
  OBS! Det är viktigt med korrekt noslängd! 

 

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Sunday the 16th - Klint & Klant Konsult.