Skriv ut
Publicerad

Svenska Boxerklubben har beslutat om reviderade valphänvisningsregler

I grunden gäller Svenska Kennelklubbens registreringsregler för att registrera valpar, dessa kan du läsa om på www.skk.se under uppfödning/regler, riktlinjer och lagar/SKKs registreringsregler. Där är det VIKTIGT att läsa ”allt”, särskilt de Allmänna bestämmelserna och Särbestämmelserna.

Särbestämmelserna för grupp 2 börjar på sidan 27.

I registreringsreglerna kan du också läsa om vad som gäller för icke svenskfödd hund, SKKs grundregler, SKKs Avelspolicy och mycket mer.

Boxerklubbens valphänvisning gäller för dig som ingår i uppfödarregistret och vill nyttja möjligheten till valphänvisning här.

Det är delvis stora förändringar, främst har införts undersökningskrav för ryggar för att se förekomst av spondylos som är ett stort problem för boxer. Hjärtundersökning ingår också.

Den nya valphänvisningen gäller fr.o.m. 1 juni 2017.

De nya momenten hjärtundersökning och ryggröntgen, gäller fr.o.m. 1 januari 2018. Läs även om åldersnivå för ryggröntgen i ”Regler för valphänvisning”.

Boxerklubben tillhandahåller remiss för ryggröntgen och vi arbetar på att ta fram ett nytt hjärtintyg.

De kommer att finnas här på Boxerklubbens hemsida att ladda ner tillsammans med instruktioner till både röntgade veterinär och dig som hundägare.

Ett register för de undersökta hundarna är beslutat om. Det är på frivillig basis och mer information om det kommer inom kort.

Syftet med den här revideringen är att hitta ett sätt att på frivillig basis undersöka hur stor förekomsten av spondylos och blåsljud på hjärtat är. För kartläggningens skull, och för att kunna gå framåt i Boxerklubbens hälsoarbete, är det därför av största vikt att alla använder valphänvisningen. Det är vår enda möjliga väg till kartläggning och det är frivilligt. Vi hoppas på uppslutning från uppfödarna.

2017-03-23
Svenska Boxerklubben
Avel & Hälsa

genom Maritha Östlund Holmsten

 

 

Copyright © 2012-2016 Svenska Boxerklubben. Alla rättigheter reserverade. Vill du använda något material från denna webbplats, ange källan!

Sunday the 16th - Klint & Klant Konsult.